อเมริกาประกาศหลักการปัญญาประดิษฐ์ 10 ข้อ

อเมริกาประกาศหลักการปัญญาประดิษฐ์ 10 ข้อ

29-04-2022
อเมริกาประกาศหลักการปัญญาประดิษฐ์ 10 ข้อ

     หลังประกาศผลักดันให้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายภาครัฐอย่างเป็นทางการ ทั้งในด้านการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร ระดับของมาตรฐาน และแรงงานไปเมื่อต้นปี 2019 ที่ผ่านมา ล่าสุดในเดือนมกราคม ปี 2020 ทำเนียบขาวภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกหลักการ 10 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางดูแลการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
     สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Office of Science and Technology Policy) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในทำเนียบขาว ประกาศหลักการจำนวน 10 ข้อเพื่อสร้างความตระหนักให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหวังใน 3 เป้าหมาย คือ การทำงานร่วมกับสาธารณะ การจำกัดการใช้อำนาจที่มากเกินควร และการส่งเสริมความเชื่อมั่นในด้านความเท่าเทียมกัน ความโปร่งใส และความปลอดภัย หลักการทั้ง10 ข้อ ประกอบด้วย
     1) สร้างความเชื่อมั่นของสาธารณะต่อการพัฒนาและใช้ระบบ AI
     2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสาธารณะในทุกขั้นตอนการกำหนดกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ AI
     3) เน้นความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์และคุณภาพของข้อมูลซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
     4) ประเมินและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
     5) ตระหนักผลประโยชน์และทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมถึงผลกระทบเชิงสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้
     6) มีความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของระบบ AI ได้
     7) รักษาความเป็นธรรมและไม่มีการแบ่งแยกผู้ใช้งาน ตามข้อกำหนดของกฎหมาย
     8) มีความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะ
     9) มีความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ รวมถึงของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
     10) เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ต้องมีการประสานงานระหว่างองค์กรอยู่เสมอ
     ถึงแม้ประกาศฉบับนี้จะเป็นแค่เพียงแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ได้มีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ แต่นายเดวิด เอเดลแมน ผู้อำนวยการโครงการเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ให้ความเห็นว่า “การออกประกาศเรื่องหลักการสิบข้อนี้นับเป็นความพยายามที่สมเหตุสมผล ในการเพิ่มกระบวนการควบคุมคุณภาพลงไปในนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตของพวกเรา”

 รูปภาพ
https://www.pexels.com/photo/silhouette-of-four-person-with-flag-of-united-states-background-1046398/

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.technologyreview.com/s/612926/trump-will-sign-an-executive-order-to-put-america-first-in-artificial-intelligence/
https://www.technologyreview.com/s/615015/ai-regulatory-principles-us-white-house-american-ai-initiatve/?utm_source=newsletters&utm_medium=email&utm_campaign=the_algorithm.unpaid.engagement#gid=559908609

 

ผู้เขียน นายวชิรพันธ์ เจริญเวช นักวิชาการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ