ไม่ต้องห่วง จอดำไทยคม 5 ปิดเตรียมย้ายไปไทยคม 6

ไม่ต้องห่วง จอดำไทยคม 5 ปิดเตรียมย้ายไปไทยคม 6

29-04-2022
ไม่ต้องห่วง จอดำไทยคม 5 ปิดเตรียมย้ายไปไทยคม 6

จากกรณีที่ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียม ได้ทยอยโอนย้ายลูกค้าออกดาวเทียมไทยคม 5 ไปยังดาวเทียมไทยคม 6 ซึ่งกระบวนการโอนย้ายจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานั้น และขอให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์แจ้งให้ผู้รับชมตามบ้าน ทำการเปิดกล่องรับสัญญาณเพื่อปรับปรุงข้อมูล ช่องรายการที่กล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบอัตโนมัติ

อหนึ่ง บริษัทฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงข้อเท็จจริงในการปิดให้บริการดาวเทียมไทยคม 5 เนื่องจากเป็นเหตุขัดข้องทางเทคนิคตามอายุการใช้งาน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขยายอายุระบบเชื้อเพลิงขับเคลื่อนตามที่มีข่าวเผยแพร่ออกไป ซึ่งทางบริษัทฯ คาดว่า จะทำการโอยย้ายข้อมูลจากดาวเทียมไทยคม5 มายังไทยคม 6และ ไทยคม 8 ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

image resized20200221192406

ในขณะที่ช่องรายการฟรีทีวี ที่ออกอากาศ ในช่วงคลื่นความถี่ KU Band อย่างช่องวันจะปิดให้บริการ หลังวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นั้น ได้ประกาศให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถรับชมรายการของช่องได้ ทำการเปลี่ยนหัวรับสัญญาณ LNB เป็นรุ่น Universal โดยสามารถติดต่อสอบถามผู้ให้บริการด้านดาวเทียมในพื้นที่

ที่มารูปภาพ / ข้อมูลอ้างอิง
[1]“ไทยคม5” เข้าถึงได้จาก https://www.thaicom.net/th/ ค้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
[2]“ช่องวัน” เข้าถึงได้จาก https://today.line.me/th/pc/article ค้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เขียนโดย นายสมชาย แสงใสแก้ว นักวิชาการ6 กองวัสดุอุเทศ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ