นักวิทยาศาสตร์พบช่องโหว่โอโซนมีขนาดเล็กลง

นักวิทยาศาสตร์พบช่องโหว่โอโซนมีขนาดเล็กลง

29-04-2022
นักวิทยาศาสตร์พบช่องโหว่โอโซนมีขนาดเล็กลง

ที่ผ่านมา เราได้เห็นการรณรงค์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากชั้นโอโซนถูกทำลาย ทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตผ่านบรรยากาศของโลกมากขึ้น เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

งานวิจัยล่าสุดจากวารสาร Nature วารสารวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ โดย ดร. อันทารา บาเนอร์จี (Antara Banerjee, Ph.D.) ผู้นำทีมวิจัยจากองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือโนอา (NOAA) กล่าวว่า งานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ คอมพิวเตอร์ในการจำลองลักษณะทางกายภาพ (Computer Simulations) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมว่ามีสาเหตุมาจากความแปรปรวนจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์

จากรายงานพบว่า ช่องโหว่ชั้นโอโซนบริเวณที่เคยได้รับความเสียหายมีความหนาขึ้น และโอโซนบริเวณชั้นสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere) มีปริมาณเพิ่มขึ้น ทำให้กระแสลมกรด (Jet Stream) ในซีกโลกใต้ ซึ่งเป็นแถบกระแสลมแรงที่เคลื่อนที่ในเขตโทรโพพอส (Tropopause) (แนวแบ่งเขตระหว่างชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) กับชั้นสตราโตสเฟียร์) โดยพัดจากด้านตะวันตกไปตะวันออกตามแนวการหมุนของโลก มีการกลับคืนสู่สภาวะที่ควรจะเป็น จนหลายภูมิภาคในซีกโลกใต้ ลดการต้องเผชิญกับสภาพอากาศรุนแรง เช่น ประเทศออสเตรเลียเกิดภัยแล้งอย่างหนัก เนื่องจากกระแสลมกรด ได้ผลักฝนเคลื่อนตัวห่างจากชายฝั่งออกไป หากแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของปริมาณโอโซนดีขึ้นเรื่อย ๆ ก็อาจจะมีส่วนช่วยให้ฝนกลับมาตกที่ประเทศออสเตรเลียมากขึ้น

ทั้งหมดนี้อาจเป็นผลมาจากพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) ในปี พ.ศ. 2530 ที่นานาประเทศได้ลงนามจำกัดการใช้สารเคมีที่ทำลายชั้นโอโซน (Ozone Depleting Substances: ODSs) จะเห็นได้ว่าพิธีสารมอนทรีออลเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการหยุดทำลายชั้นโอโซน

 

ภาพจาก :
https://www.sciencealert.com/the-ozone-layer-is-healing-and-that-s-good-news-for
ที่มา :
1. Antara Banerjee, John C. Fyfe, Lorenzo M. Polvani, Darryn Waugh & Kai-Lan Chang. A pause in Southern Hemisphere circulation trends due to the Montreal Protocol. [Online]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2120-4 [1 เมษายน 2563]
2. CARLY CASSELLA. Earth's Ozone Layer Is Healing, Bringing Some Good News on Global Wind Movement. [Online]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.sciencealert.com/the-ozone-layer-is-healing-and-that-s-good-news-for [1 เมษายน 2563]
3. Jeff Parsons. Earth’s ozone layer appears to be healing. [Online]. 2020, แหล่งที่มา: https://metro.co.uk/2020/03/26/earths-ozone-layer-appears-healing-12458672/ [2 เมษายน 2563]
คำค้น : ชั้นโอโซน, ชั้นสตราโตสเฟียร์, พิธีสารมอนทรีออล


ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.