ขยะพลาสติกในส่วนลึกที่สุดของมหาสมุทร

ขยะพลาสติกในส่วนลึกที่สุดของมหาสมุทร

29-04-2022
ขยะพลาสติกในส่วนลึกที่สุดของมหาสมุทร

นักสำรวจชาวอเมริกันพบขยะพลาสติกที่ก้นสมุทรมาเรียนา ขณะดำน้ำทำลายสถิติโลก

     มลภาวะพลาสติกในมหาสมุทรเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกไปแล้ว เมื่อวิกเตอร์ เวสโคโว (Victor Vescovo) นักสำรวจชาวอเมริกัน ดำน้ำทำลายสถิติโลกด้วยความลึก 10,927 เมตร บริเวณร่องลึก ก้นสมุทรมาเรียนา ในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง ด้วยเรือดำน้ำชื่อ เดอะลิมิตติง แฟคเตอร์ (The Limiting Factor) เวสโคโว และทีมสำรวจในครั้งนี้เชื่อว่าพวกเขาได้พบสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งสายพันธุ์ใกล้เคียงกับกุ้ง กั้งและ ปู (Crustaceans) 4 สายพันธุ์ใหม่ พบหนอนช้อนที่บริเวณความลึก 7 พันเมตร ปลาหอยทากสีชมพู ที่บริเวณความลึก 8 พันเมตร และหินโผล่หลากสีซึ่งเชื่อว่าสร้างขึ้นโดยจุลินทรีย์ที่ก้นทะเล นอกจากนั้นยังพบขยะพลาสติก ยาง เหล็ก ไม้ ผ้า ฯลฯ จากข้อมูลที่พวกเขารวบรวมได้ ขยะที่พบมากที่สุดคือ พลาสติก โดย 89% เป็นพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ขวดน้ำหรือภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าวิตกอย่างมาก โดยนักวิทยาศาสตร์ในโครงการวางแผนจะตรวจสอบตัวอย่างสัตว์ทะเลที่พบมีไมโครพลาสติก (Microplastic) ที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ปนเปื้อนหรือไม่ เนื่องจากพบการแพร่กระจายของไมโคร พลาสติกในสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลก ซึ่งที่มาของไมโครพลาสติกมาจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก ขนาดเล็กโดยตรง เช่น เป็นองค์ประกอบในเครื่องสำอางค์ที่เป็นเม็ดสครับ (Microbeads) ใยเสื้อผ้า หรือในอุตสาหกรรมพลาสติกต่างๆ โดยไมโครพลาสติกเหล่านี้สามารถแพร่กระจายสู่ทะเลได้โดยการทิ้งของเสียโดยตรงจากบ้านเรือน สู่แหล่งน้ำและไหลสู่ทะเล นอกจากนี้พลาสติกที่ใช้ทั่วไปและฉีกขาดจากปัจจัยต่างๆ เช่น แสง ความชื้น พลังงานจากคลื่น หรือสิ่งมีชีวิตในทะเล ก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดไมโครพลาสติกขึ้นได้

     องค์การสหประชาชาติ ประเมินว่า แต่ละปีมีขยะพลาสติกประมาณ 5-13 ล้านตัน ถูกพัดออกสู่มหาสมุทร กลายเป็นปัญหามลพิษที่นับวันยิ่งวิกฤติ และส่งผลกระทบที่เลวร้ายต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในทะเล ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะลดการสร้างขยะพลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์ ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อมนุษย์เอง

ภาพจาก :
https://www.shutterstock.com/th/image-photo/plastic-ocean-pollution-underwater-bags-bottles-1120655291 (Stock photo ID : 1120655291)

ที่มาข้อมูล : 
|https://www.cbsnews.com/news/american-diver-breaks-record-with-deepest-submarine-dive-ever-finds-plastic-bag/?ftag=CNM-00-10aab6a&linkId=67331777&fbclid=IwAR3qTYJtCOL_MzXdsidIzWnxSuWrS0xmFnedmNJ920GtbG2WBEWIijhd6SQ
https://news.nationalgeographic.com/2018/05/plastic-bag-mariana-trench-pollution-science-spd/
https://www.bbc.com/news/science-environment-48230157
https://www.bbc.com/thai/international-48258509
https://www.deqp.go.th/media/images/B/0C/GR33.1.pdf

ผู้เขียน : นางมณีรัตน์ เปานาเรียง
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวพีรนุช กัณหดิลก
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวพีรนุช กัณหดิลก