พบร่องรอยบรรพบุรุษมนุษย์นอกเหนือจากป้าลูซี่

พบร่องรอยบรรพบุรุษมนุษย์นอกเหนือจากป้าลูซี่

30-04-2022
พบร่องรอยบรรพบุรุษมนุษย์นอกเหนือจากป้าลูซี่

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/lucy-australopithecus-turns-41-180957384/

Australopithecus afarensis เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของบรรพบุรุษรุ่นแรก ๆ ของมนุษย์ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ 3 ล้านกว่าปีก่อน ซึ่งเรารู้จักกันในชื่อ ป้าลูซี่ (Lucy) โดยมีการขุดพบฟอสซิลในประเทศเอธิโอเปีย เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดย โดนัลด์ ซี โยฮันสัน (Donald C. Johanson) นักบรรพชีวินชาวสหรัฐเมริกา ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ยังพบรอยเท้าของมนุษย์ของสายพันธุ์เดียวกับป้าลูซี่ที่ประเทศแทนซาเนียด้วย

ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลลงในวารสารวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Nature) เกี่ยวกับรอยเท้าซึ่งถูกค้นพบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ในประเทศเอธิโอเปีย ใกล้ ๆกับบริเวณที่มีการค้นพบป้าลูซี่ ซึ่งในครั้งแรก นักบรรพชีวินสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นฟอสซิลรอยเท้าของหมี แต่จากการศึกษาเพิ่มเติมทำให้พบว่าฟอสซิลรอยเท้านั้นอาจเป็นของบรรพบุรุษมนุษย์ที่มีสายพันธุ์แตกต่างจากป้าลูซี่

แม้จะมีการพบฟอสซิลกระดูก และรอยเท้าของสายพันธุ์อื่น ๆ นอกเหนือจากป้าลูซี เช่น Ardipithecus ramidus แต่เมื่อทำการศึกษาโดยการเทียบระหว่างลักษณะของรอยเท้า และฟอสซิล กลับพบว่ารอยเท้าที่ถูกค้นพบใกล้ ๆ กับบริเวณที่มีการค้นพบป้าลูซีไม่มีลักษณะที่ตรงกัน และเมื่อทำการเปรียบเทียบขนาดของระยะก้าว สัดส่วน และรูปทรงของรอยเท้ากับสิ่งมีชีวิตที่นักบรรพชีวินสนใจ ไม่ว่าจะเป็นหมีดำและลิงชิมแพนซี รวมถึงชนเผ่าดาษนาค (Daasanach) ชนพื้นเมืองดั้งเดิมซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่ในประเทศเอธิโอเปียอีกด้วย โดยข้อมูลจากการศึกษาครั้งใหม่นี้พบว่ารอยเท้านั้นมีนิ้วโป้งเท้ายาวกว่านิ้วชี้ แต่ไม่เท่ากับลิงชิมแพนซี อีกทั้งมีรูปแบบการเดินที่แสดงถึงตำแหน่งของเข่า และสะโพกที่มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์

ด้วยความสมบูรณ์ของฟอสซิลรอยเท้าดังกล่าว ร่วมกับการนำหลักฐานเก่าอื่น ๆ ขึ้นมาศึกษาใหม่ ทำให้นักบรรพชีวินพบว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้ในแผ่นดินทวีปแอฟริกาอาจมีบรรพบุรุษมนุษย์สายพันธุ์อื่น ๆ ที่เราอาจยังไม่รู้จักอาศัยอยู่ ทั้งนี้นักบรรพชีวินยังคงต้องทำการศึกษา และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปเพื่อประกอบข้อสันนิษฐานเหล่านี้ต่อไป

1

ภาพเปรียบเทียบ (ซ้าย) รอยเท้าปริศนา (ขวา) รอบเท้าของมนุษย์โบราณ Australopithecus afarensis 

 

เรียบเรียงโดย: นุชจริม เย็นทรวง กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช


แหล่งที่มาข้อมูล:
https://www.sciencenews.org/article/ancient-footprints-mysterious-hominid-lucy-species
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04187-7