นักวิจัยอเมริกาเจ๋ง ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยพิสูจน์ทราบสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร หวังไขความลับพัฒนาการมหาสมุทรจากยุคโลกล้านปี

นักวิจัยอเมริกาเจ๋ง ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยพิสูจน์ทราบสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร หวังไขความลับพัฒนาการมหาสมุทรจากยุคโลกล้านปี

29-04-2022
นักวิจัยอเมริกาเจ๋ง ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยพิสูจน์ทราบสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร หวังไขความลับพัฒนาการมหาสมุทรจากยุคโลกล้านปี

มหาสมุทรถือเป็นระบบนิเวศน์ที่ใหญ่ที่สุด มีพื้นที่คลอบคลุม 3 ใน 4 ส่วนของโลก เป็นแหล่งที่สำคัญในการศึกษาสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรมานานหลายล้ายปี แต่การที่จะเข้าใจสิ่งมีชีวิตในผืนน้ำกว้างใหญ่เหล่านี้ จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย หนึ่งในวิธีนั้นคือการใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยรัฐนอร์ท แคโรไลนา ในสหรัฐอเมริกา ได้นำเทคโนโลยีทางปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการระบุประเภทของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์ประยุกต์แล้วผสานการทำงานด้วยโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ จนกลายเป็นอุปกรณ์ต้นแบบวิทยาการหุ่นยนต์ ที่จะช่วยพัฒนาความเข้าใจถึงมหาสมุทรของโลกทั้งยุคปัจจุบันและย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญได้ทดลองใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์พิสูจน์ทราบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กขนาด 1 มิลลิเมตร สามารถระบุได้ว่าในมหาสมุทรนั้นมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฟอรามินิเฟอรา (foraminifera) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กมาก โดยพบถึง 6 ชนิด กระจายตัวอยู่ในมหาสมุทรมานานกว่า 100 ล้านปี โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นให้ผลน่าเชื่อถือมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากมีการปรับปรุงระบบของปัญญาประดิษฐ์นี้อีกก็จะทำให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

แหล่งข้อมูลค้นคว้าและภาพจาก:

https://www.ece.ncsu.edu/2019/02/artificial-intelligence-can-identify-microscopic-marine-organisms/