ลืม 5G ไปเลย จีนเตรียมพัฒนา 6G ต่อ

ลืม 5G ไปเลย จีนเตรียมพัฒนา 6G ต่อ

29-04-2022
ลืม 5G ไปเลย จีนเตรียมพัฒนา 6G ต่อ

หลังจากบริษัทหัวเหว่ยปล่อยเทคโนโลยี 5G ถูกนำมาใช้งานได้ไม่นานและยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเข้ามามีบทบาทกับบริษัทโทรคมนาคมหลายแห่ง บริษัทหัวเหว่ยก็ได้เตรียมพัฒนาเทคโนโลยี 6G อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความล้ำหน้าและมีประสิทธิภาพที่รวดเร็วกว่าเดิม

นักวิจัยของบริษัทหัวเหว่ยคาดการณ์กันว่า ความเร็วของ 6G จะเร็วกว่า 5G ถึง 8,000 เท่าซึ่งให้ความเร็วได้ถึง 8,000 Gigabit ต่อวินาที ถ้าให้พูดง่ายๆ คือ เราจะสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์รวมกันยาว 142 ชั่วโมง ได้ภายในเวลา 1 วินาทีเท่านั้น เราจะสามารถใช้ 6G ได้ในปี 2030 หรืออีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า


ที่มารูปภาพ
[1] https://thenewdaily.com.au/life/tech/2019/08/22/huawei-6g-research/?fbclid=IwAR12eWKO88a8QQePQZigPrv5Xh4bX-zBUrT4slyOD_QvnvIpJSs3yaLlEXE

ข้อมูลอ้างอิง
[1] Forget 5G – Huawei is already beginning 6G research, https://thenewdaily.com.au/life/tech/2019/08/22/huawei-6g-research/?fbclid=IwAR12eWKO88a8QQePQZigPrv5Xh4bX-zBUrT4slyOD_QvnvIpJSs3yaLlEXE

[2] China starts development of 6G, having just turned on its 5G mobile network,
https://www.cnbc.com/2019/11/07/china-starts-6g-development-having-just-turned-on-its-5g-mobile-network.html?fbclid=IwAR0xgZh1ZjzSs341hoMZQvRPA-QjMQaCZxYwQnQ9L6mWulZkLozn_hgAnBI


เขียนโดย ยงยุทธ แก้วจำรัส นักวิชาการ กองวิชาการ
ตรวจทาน สมชาย แสงใสแก้ว นักวิชาการ 6
              วรพรรณ สธนพงศ์ นักวิชาการ 8
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ