เผยงานวิจัยเหตุสะเทือนขวัญเมืองย่าโม

เผยงานวิจัยเหตุสะเทือนขวัญเมืองย่าโม

29-04-2022
เผยงานวิจัยเหตุสะเทือนขวัญเมืองย่าโม

งานวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาชี้สื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมลอกเลียนแบบความรุนแรงเหตุกราดยิง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นำมาซึ่งความสูญเสียอันใหญ่หลวง

จากเหตุการณ์โศกนาฎกรรม กรณีกราดยิงประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมาก สื่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้ความสำคัญ และติดตามความเคลื่อนไหวกันแบบใกล้ชิด จากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้มีการวิเคราะห์ถอดบทเรียนสำหรับทุกภาคส่วน โดยมีการเชื่อมโยงงานวิจัยหลายชิ้นจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งระบุว่า พฤติกรรมการก่อเหตุสะเทือนขวัญนี้มีปัจจัยหลายอย่าง บทความเรื่อง Mass Shootings: The Role of the Media in Promoting Generalized Imitation ที่ถูกเผยแพร่โดย National Center for Biotechnology Information ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงบทบาทของสื่อที่มีส่วนส่งเสริมพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ ที่เรียกว่า  Contagion Effect หรือ Copy Cat เป็นพฤติกรรมการเลียนแบบบางสถานการณ์ที่สามารถติดต่อกันได้ ซึ่งหมายความว่าหากเกิดสถานการณ์ลักษณะหนึ่งขึ้นมาแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นตามมาได้อีก งานวิจัยระบุว่าการลอกเลียนแบบเหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกประมาณ 13 วันโดยเฉลี่ย ซึ่งผู้ที่ลอกเลียนแบบนั้นอาจได้รับแรงจูงใจโดยคิดว่า ผู้ก่อเหตุนั้นน่ายกย่องเป็นต้นแบบ มีความเท่ มีความกล้า และต้องการเป็นที่นิยมเช่นนั้นบ้าง จากกรณีกราดยิงที่ผ่านมาก็มีบุคคลบางกลุ่มได้เขียนข้อความชื่นชม และข้อความลอกเลียนแบบผู้ก่อเหตุตามสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งสร้างบัญชีปลอมของผู้ก่อเหตุขึ้นมาอีกด้วย

ทั้งนี้งานวิจัยยังพบว่า “สื่อ” มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการสร้างพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ จากการรายงานประวัติ รูปร่างหน้าตา รายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ก่อเหตุ และการนำเสนอข่าวความรุนแรงซ้ำหลาย ๆ ครั้ง อาจนำมาซึ่งการลอกเลียนแบบพฤติกรรมนำไปสู่ความรุนแรง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก จึงควรงดนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุเพื่อเป็นการป้องกันการลอกเลียนแบบในทางที่ผิด หากมีการใช้ภาพให้ระมัดระวังในการนำเสนอ เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างความรู้สึกน่าสนใจจนเกินควร และเกิดเป็นกระแสโด่งดังด้วยพฤติกรรมรุนแรง แม้ว่าการรายงานข่าวนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง แต่ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับสาธารณะด้วยเช่นกัน

ที่มาแหล่งข่าว

https://thaipublica.org/2020/02/mass-shooting-lessen-from-usa-newzealand/ (11 ก.พ. 2563)
https://www.matichon.co.th/entertainment/news_1960749 (11 ก.พ. 2563)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5296697/ (11 ก.พ. 2563)


ที่มาภาพ

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1768006 (11 ก.พ. 2563)

 

ผู้เขียน: อารียา บุญประเสริฐ