ความน่ากลัวของไวรัสโรคโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่จากประเทศอังกฤษ

ความน่ากลัวของไวรัสโรคโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่จากประเทศอังกฤษ

29-04-2022
ความน่ากลัวของไวรัสโรคโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่จากประเทศอังกฤษ

การค้นพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 (COVID-19) สายพันธุ์ย่อย B.1.1.7 กลายพันธุ์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ในประเทศอังกฤษ ทำให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ในช่วงเดือนมกราคม 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยถึง 70 ประเทศ แม้จะยังไม่มีข้อบ่งชี้แน่ชัดว่าสายพันธุ์ย่อยมีความรุนแรงกว่า แต่ก็เริ่มมีรายงานข้อมูลทางสถิติ รวมถึงแนวโน้นการแพร่ระบาดที่มากขึ้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศอังกฤษ (ONS) ได้เผยข้อมูลสถิติผู้ติดชื้อสายพันธุ์ย่อยพบว่า ผู้ติดเชื้อไม่ค่อยมีอาการบกพร่องด้านการรับกลิ่น และรส แต่พบว่ามีอาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนแรง และมีไข้มากกว่า และไม่พบความแตกต่างทางจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการปวดหัว หายใจขัดข้อง ท้องเสีย และอาเจียน ศาสตราจารย์ลอเรนซ์ ยัง (Lawrence Young) นักไวรัสวิทยาจากมหาวิทยาลัยวอร์ริกประเทศอังกฤษอธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทางโปรตีนของโครงสร้างไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์ย่อย B.1.1.7 ส่งผลต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และอาจเป็นเหตุทำให้มีอาการเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ต่างกัน

ช่วงปลายปี 2563 ที่ประเทศอังกฤษ เริ่มมีจำนวนผู้ป่วยอายุน้อย หรือเพศหญิงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เกิดความกังวลว่าสายพันธุ์ย่อยอาจส่งผลร้ายแรงกว่าที่คิด เช่น มีความสามารถในการแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าส่งผลให้ไวรัสสามารถกระจายตัวในร่างกายได้ง่ายขึ้น จนระบบภูมิคุ้มกันอาจตอบสนองไม่ทัน ทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการทรุดลง แต่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนค้านว่าการติดเชื้อง่ายเช่นนี้อาจเกิดจากเป็นช่วงฤดูเทศกาลที่มีการใกล้ชิดระหว่างครอบครัว เช่น เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่

แม้จะยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับอัตราการติดเชื้อที่สูงกว่าสายพันธุ์เดิม รวมถึงความร้ายแรงของสายพันธุ์ย่อยที่จะพิสูจน์ได้ แต่จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลร้ายต่อระบบสาธารณสุข ดังนั้นการรักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง ล้างมือเป็นประจำ และสวมหน้ากากอนามัย ยังคงเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวที่ดีที่สุดสำหรับเราทุกคนในการเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่นี้

 

เรียบเรียงโดย นุชจริม เย็นทรวง
                   กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มาข้อมูล:
Coronavirus (COVID-19) Infection Survey: characteristics of people testing positive for COVID-19 in England, 27 January 2021. (ออนไลน์), [2564], แหล่งที่มา
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19infectionsinthecommunityinengland/characteristicsofpeopletestingpositiveforcovid19inengland27january2021  [28 มกราคม 2564]


Covid-19: Cough, fatigue, sore throat 'more common' with new variant. (ออนไลน์), [2564], แหล่งที่มา
https://www.bbc.com/news/health-55827489  [28 มกราคม 2564]


U.K. Coronavirus Variant Probed for Increased Risk to Younger People. (ออนไลน์), [2564], แหล่งที่มา
https://www.wsj.com/articles/coronavirus-variant-in-u-k-probed-for-increased-risk-to-younger-people-11611661304  [28 มกราคม 2564]