รัฐบาลอังกฤษเตรียมพร้อมอนุญาตให้รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ

รัฐบาลอังกฤษเตรียมพร้อมอนุญาตให้รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ

29-04-2022
รัฐบาลอังกฤษเตรียมพร้อมอนุญาตให้รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ 2564 ที่ผ่านมา ทางรัฐบาลอังกฤษโดยกระทรวงคมนาคมได้ประกาศถึงแผนที่จะอนุญาตให้รถขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีความสามารถในการคงช่องทางเดินรถ  รักษาระยะห่างและความเร็วที่เหมาะสม ภายใต้สภาวะจราจรมีความเร็วปานกลาง คือไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถอยู่บนถนนประเทศอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในสิ้นปีนี้ (หลังจากที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้ผ่านกฎหมายลักษณะเดียวกันไปก่อนหน้านี้) ทางการระบุว่า การอนุญาตให้เทคโนโลยีใหม่นี้สามารถใช้ได้จะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ซึ่งคิดเป็น 85% ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งการปรับใช้เทคโนโลยีนี้ยังมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนที่อีกด้วย อย่างไรก็ดีการอนุญาตนี้ยังต้องการคนขับที่สามารถเข้าควบคุมรถได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ที่มารูปภาพ :
 [1] Government paves the way for self-driving vehicles on UK roads - GOV.UK (www.gov.uk)

 

 แหล่งข้อมูลอ้างอิง :
[1] Government paves the way for self-driving vehicles on UK roads - GOV.UK (www.gov.uk)

 

เรียบเรียง: ฐิติ สิริธนากร
ตรวจทาน: ธานี หลินลาโพธิ์
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ