นักวิจัยพบ การรับประทานอาหารขยะอาจมีผลต่อความจำ และการควบคุมความอยากอาหาร

นักวิจัยพบ การรับประทานอาหารขยะอาจมีผลต่อความจำ และการควบคุมความอยากอาหาร

29-04-2022
นักวิจัยพบ การรับประทานอาหารขยะอาจมีผลต่อความจำ และการควบคุมความอยากอาหาร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ iflscience รายงานข่าวงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่พบว่า การกินอาหารขยะ หรือ Junk food เช่น วาฟเฟิล แฮมเบอร์เกอร์ ช็อกโกแลต มันฝรั่งทอดกรอบ เป็นต้น ทำให้สมองส่วนฮิปโปแคมปัส (hippocampus) ซึ่งเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความจำและความอยากอาหารทำงานผิดปกติอยู่ระยะหนึ่ง

นักวิจัยจาก Macquarie University and Griffith University ประเทศออสเตรเลีย ได้ให้อาสาสมัครที่มีสุขภาพดี ในช่วงอายุ 20 ปีจำนวน 110 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มแรกให้รับประทานอาหารปกติเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และอีกกลุ่มหนึ่งให้รับประทานอาหารในสไตล์ตะวันตกที่เป็นอาหารขยะ ที่มีน้ำตาลและไขมันสูง แล้วดำเนินการ
ทดสอบตามขั้นตอนจากการทดสอบ นักวิจัยพบว่า กลุ่มคนที่รับประทานอาหารขยะ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ มีความจำลดลง อีกทั้งมีแนวโน้มอยากอาหารมากขึ้น และยังคงหิวอยู่แม้จะรับประทานอาหารไปแล้วในจำนวนแคลอรี่ใกล้เคียงกับที่เคยรับประทาน หลังจากการทดสอบ ให้อาสาสมัครกลับมารับประทานอาหารแบบปกติ และทดสอบอีกครั้งหลังจากนั้น 3 สัปดาห์ พบว่าความอยากอาหารที่มากเกินไปนั้นกลับมาเป็นปกติ

การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า เมื่อรับประทานอาหารขยะเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดความผิดปกติบางอย่างในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (hippocampus) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ ความจำระยะสั้น และความอยากอาหาร แต่จะมีผลต่อการควบคุมความอยากอาหารในระยะสั้นเท่านั้น โดยจะกลับมาเป็นปกติเมื่อหยุดรับประทานอาหารขยะ

ผู้เขียน นางชลภัสส์ มีสมวัฒน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ อพวช.

แหล่งที่มาข้อมูล
https://www.iflscience.com/health-and-medicine/eating-a-junk-food-diet-quickly-undermines-your-memory-and-selfcontrol/

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.191338
https://www.sciencealert.com/high-fat-junk-foods-might-be-messing-with-your-brain-s-appetite-control-study-finds
http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci7/?p=6381