22 เมษายน วันคุ้มครองโลก

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก

22-04-2023
วันคุ้มครองโลก

ทุก ๆ วันที่ 22 เมษายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการรักษาดูแลโลกและใช้ทรัพยากรต่างๆบนโลกให้เกิดความยั่งยืน วันนี้เลยจะขอแนะนำวิธีการโอบกอดดูแลโลกของเราแบบง่ายๆ ที่เริ่มต้นได้จากตัวเราและครอบครัวกันค่ะ 


  1. ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น  

เราคงรู้กันดีอยู่แล้วเรื่องของการลดใช้ทรัพยากรน้ำ ไฟฟ้า พลังงานต่างๆ แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ง่ายๆ นั่นก็คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของเรา 

เสื้อผ้า fast fashion ที่ถูกใช้เป็นวงจรสั้นๆ เป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก เนื่องมาจากการผลิตฝ้ายที่เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเสื้อผ้านั้นต้องใช้ทรัพยากรน้ำมหาศาล อีกทั้งการระดมปลูกฝ้ายทำให้พื้นดินแห้ง แตกและขาดน้ำ ไม่นับรวมขั้นตอนการผลิต การขนส่งที่ต้องใช้ทรัพยากรและทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นเราลองหันมาเลือกเสื้อผ้าที่เป็นมิตรกับโลก ใช้งานได้นานๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรของโลกเรากันนะคะ 

ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น

  1. ลดการสร้าง และคัดแยกขยะ 

ลดการรับถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก หันมาพกถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัว รวมทั้งหลอดพลาสติก ลดการสร้างขยะและบางร้านยังมีส่วนลดให้อีกด้วยนะคะ นอกจากนี้แล้วการคัดแยกขยะในครัวเรือนยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกเรา เริ่มต้นง่ายๆจากการแยกเศษอาหาร ขยะอินทรีย์ต่างๆ ออกก่อน จากนั้นแยกพลาสติกประเภทต่างๆ, โลหะและอลูมิเนียม, ขยะประเภทแก้ว และกระดาษออกจากขยะทั่วไปและขยะอันตราย ซึ่งขยะที่แยกประเภทเหล่านี้สามารถนำไปขายเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆในครัวเรือนอีกนะคะ 

ลดการสร้าง และคัดแยกขยะ 

  1. ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาดให้มากขึ้น 

ฟังดูอาจะเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆแล้วเราสามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องรอบๆตัวได้ง่ายๆ เช่น ลด เลิกการใช้สารเคมีในการฆ่าแมลงในสวนรอบบ้าน โดยหันมาใช้วิธีธรรมชาติหรือสารสกัดจากธรรมชาติ, การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล, การเลือกใช้รถยนต์พลังงานทางเลือก เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะทำให้เราใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทำให้คุณภาพชีวิตและโลกของเราดีขึ้น 

ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาดให้มากขึ้น 


เรื่อง/กราฟิก: รุ่งทิพย์ วงศ์เลอศักดิ์  

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา