พลาสติกทางเลือกใหม่

พลาสติกทางเลือกใหม่

29-04-2022
พลาสติกทางเลือกใหม่

“พลาสติกทางเลือกใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ภายใน 1-2 เดือน”
เราทราบกันดีว่าขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ต้องได้รับความร่วมมือในระดับโลก เนื่องจากปัจจุบันปัญหาไมโครพลาสติกในทะเลทำให้สัตว์ทะเลได้รับผลกระทบมาก และยิ่งไปกว่านั่นมนุษย์ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้จากการจับสัตว์น้ำมารับประทานทำให้ไมโครพลาสติกย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ การคิดค้นพลาสติกทางเลือกใหม่จึงมีขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกเหล่านั้นจนเกิดงานวิจัยต่าง ๆ มากมายวันนี้ขอตัวอย่างพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จากผลงานของนักวิจัยและนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 ท่านดังต่อไปนี้ครับ

ลูซี่ ฮิวจ์(Lucy Hughes) นักศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวอังกฤษ ได้คิดค้นพลาสติกที่เธอตั้งชื่อว่า “MarinaTex” เป็นพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) สามารถย่อยสลายเองใน1-2 เดือนเนื่องจาก MarinaTexเป็นพลาสติกที่มีส่วนผสมของเกล็ดปลาและหนังปลาจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากจะใช้แทนพลาสติกได้อย่างดี ยังช่วยลดปัญหาเศษซากปลาเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมประมงอีกด้วย

Sandra Pascoe Ortiz Plastic

ซานดรา ปาสโกเอ ออร์ติซ(Sandra Pascoe Ortiz)นักวิจัยด้านวิศวกรรมเคมีจากแม็กซิโก คิดค้นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ใน 2-3เดือน โดยทำจากต้นกระบองเพชรที่ตัดหนามออก ต้นกระบองเพชรในแม๊กซิโกมีหลายสายพันธุ์ เธอกล่าวว่าprickly pear cactusเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากมียางมาก วิธีการคือนำกระบองเพชรมาปอกเปลือกแล้วคั้นน้ำออกก่อนจะนำไปแช่ตู้เย็น หลังจากนั้นเติมสารเติมแต่งจากธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายแล้วจึงนำมารีดให้เป็นแผ่นบาง ๆ ทิ้งไวจนแห้ง แต่พลาสติกจากกระบองเพชรก็ยังไม่สามารถคงรูปได้นานเท่าพลาสติกทั่วไป จึงยังต้องมีการพัฒนากันต่อไป

bioplastic algae margarita follert design dezeen 2364 col 5

มาการิต้า เทเลป(Margarita Talep)นักออกแบบชาวชิลี ทำการทดลองสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้แล้วทิ้งโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากย่อยสลายเองได้ในเวลา 3-4 เดือน ด้วยการนำโพลิเมอร์และวุ้นที่สกัดจากสาหร่ายสีแดงมาเป็นส่วนประกอบหลักเพื่อให้ได้ลักษณะคล้ายกับพลาสติก เติมสีสันจากน้ำของผักและผลไม้ให้ได้สีสันที่สวยงาม เมื่อได้มาเป็นของเหลวก็จะนำไปขึ้นรูปโมเดลจนเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถซีลปิดได้ด้วยความร้อน

          นี่เป็นเพียงตัวอย่างของนักวิจัยที่ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ หวังว่าในอนาคตบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะสามารถนำมาใช้ได้อย่างแพร่หลาย แต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราทุกคนต้องร่วมมือกันลดการใช้พลาสติกในชีวิตจำวันเพื่อช่วยลดปัญหาไมโครพลาสติกที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

ผู้เขียน

อภินันท์ เปลี่ยนจันทร์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มาของรูปภาพ

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2019/11/bioplastic.jpg

https://www.brandbuffet.in.th/wp-content/uploads/2019/06/Sandra-Pascoe-Ortiz-Plastic-.jpg

https://www.brandbuffet.in.th/wp-content/uploads/2019/06/Sandra-Pascoe-Ortiz-Plastic-.jpg

ที่มาของแหล่งข้อมูล

ลูซี่ ฮิวจ์ (Lucy Hughes) นักศึกษาชาวอังกฤษ ได้คิดค้นพลาสติกที่เธอตั้งชื่อว่า “MarinaTex”

ซานดรา ปาสโกเอ ออร์ติซ ค้นพบวิธีเปลี่ยนใบกระบองเพชรให้กลายเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายกับพลาสติก

Margarita Talepนักออกแบบชาวชิลี สร้างบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้แล้วทิ้งโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

https://www.dezeen.com/2019/01/18/margarita-talep-algae-bioplastic-packaging-design/