ล่าสุด กับวัคซีนโควิด-19

ล่าสุด กับวัคซีนโควิด-19

29-04-2022
ล่าสุด กับวัคซีนโควิด-19

อานุภาพ สกุลงาม
กองวิชาการวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ความคืบหน้าล่าสุดของการผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในระดับนานาชาติ จากเว็บไซต์ข่าว ABC (www.abcnews.go.com) ซึ่งเผยแพร่ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ในหัวข้อข่าว “การทดลองวัคซีนโคโรนาไวรัสในมนุษย์ เฟส 3 เริ่มต้นแล้วโดย บริษัทโมเดอร์นา” (Human Trial for Coronavirus Vaccine Launched by Moderna enters Phase 3)

บริษัท โมเดอร์นา เทราพิวติคส์ (Moderna Therapeutics) เป็นบริษัททางเทคโนโลยีชีวภาพในสหรัฐอเมริกา และกำลังพัฒนาวัคซีนโคโรนาไวรัส โดยดำเนินการพัฒนาในระยะที่ 3 เพื่อทดลองในมนุษย์ โดย ดร. นูบา อะเฟยัน (Dr. Noubar Afeyan) ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริษัท โมเดอร์นา เปิดเผยว่า โมเดอร์นา จะเป็นบริษัทรายแรกในสหรัฐอเมริกาที่เข้าสู่การทดลองทางคลีนิกระยะที่ 3 สำหรับวัคซีนโคโรนาไวรัส โดยจะเริ่มมีการประกาศลงทะเบียนอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมทดลองวัคซีนดังกล่าวนี้ โดยวัคซีนของโมเดอร์นา จะต่างจากการพัฒนาวัคซีนของบริษัทอื่นที่ใช้ไวรัสที่ไม่มีชีวิต แต่ใช้ mRNA ซึ่งเป็นเซลล์ที่ใช้สร้างโปรตีน โดย mRNA จะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตแอนติบอดีต่อโคโรนาไวรัส

สำหรับขั้นตอนการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ (Pre-Clinical Testing) จะมีขั้นตอนการให้วัคซีน 3 ขั้นตอนคือ ระยะที่ 1 คือ การทดสอบในมนุษย์แบบปลอดภัย (Phase I Safety Trials) นักวิทยาศาสตร์จะให้วัคซีนจำนวนน้อยแก่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบความปลอดภัย และปริมาณวัคซีนที่ใช้ ระยะที่ 2 ขยายการทดสอบในมนุษย์ (Phase II Expanded Trials) นักวิทยาศาสตร์จะให้วัคซีนแก่กลุ่มตัวอย่างหลายร้อยคน แยกเป็นหลายกลุ่ม เช่น เด็กและผู้สูงอายุ เพื่อดูว่าวัคซีนให้ผลแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง และระยะที่ 3 การทดสอบในมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ (Phase III Efficacy Trials) โดย นักวิทยาศาสตร์จะให้วัคซีนแก่กลุ่มตัวอย่างหลายพันคน และดูว่ามีกี่คนที่ยังติดเชื้อ พร้อมเปรียบเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาหลอก (Placebo) ในขั้นตอนนี้จะพิจารณาได้ว่า วัคซีนนั้นสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้หรือไม่

มีการคาดการณ์ว่า จะมีอาสาสมัครประมาณ 30,000 คนแบบสุ่ม เข้ารับการทดลองวัคซีน โดยอาสาสมัครครึ่งหนึ่งจะได้รับวัคซีนของโมเดอร์นา และอีกครึ่งหนึ่ง จะได้รับยาหลอกซึ่งทำมาจากสารละลายโซเดียมผสมกับน้ำ โดยผู้ที่ต้องการเป็นอาสาสมัครเพื่อทดลองวัคซีน จะต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องเข้าไปลงทะเบียนและระบุสถานที่ของตัวอาสาสมัครที่เว็บไซต์ ClinicalTrials.gov

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ของสหรัฐอเมริกา (FDA) กำหนดเกณฑ์ในการรับรองมาตรการความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน โดยกำหนดค่าการป้องกัน (Protection Value) อย่างน้อย 50% โดยในส่วนของโมเดอร์นา นั้น ดร. อะเฟยันคาดการณ์ว่า จะได้รับอนุญาตจาก FDA ภายในสิ้นปี 2563 หรือต้นปี 2564 เมื่อถึงตอนนั้นกำลังการผลิตวัคซีนของโมเดอร์นาจะอยู่ที่ 500 ล้าน – 1,000 ล้านโดส จึงจะพอแก่การแจกจ่ายตามการอนุมัติของ FDA

วัคซีนของโมเดอร์นา จะเป็นเจ้าแรก ๆ ที่เริ่มทำการทดสอบในมนุษย์ โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่า ตอนนี้มีวัคซีนประมาณ 25 ชนิดที่กำลังทำการทดสอบในมนุษย์ และอีก 141 ชนิดที่ยังอยู่ในขั้นตอนในห้องปฏิบัติการ ความฝันการใช้ชีวิตตามปกติของมนุษยชาติกำลังใกล้เข้ามาแล้ว เมื่อวันที่ วัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส สำเร็จเสร็จสิ้น และได้รับการรับรองความปลอดภัย พร้อมกับอนุญาตให้ใช้ได้กับประชาชน

 

ภาพจาก : https://abcnews.go.com/Business/moderna-launches-phase-human-trial-coronavirus-vaccine-us/story?id=72007945&fbclid=IwAR1OxysqauPilOVxYEilnGWWwrd8LznWlXGgRMmn61
GtfpKeLZ9TPT0hhl4
เรียบเรียงข้อมูลจาก :
Human trial for coronavirus vaccine launched by Moderna enters Phase3 โดย Arielle Mitropoulos จาก https://abcnews.go.com/Business/moderna-launches-phase-human-trial-coronavirus-vaccine-us/story?id=72007945&fbclid=IwAR1OxysqauPilOVxYEilnGWWwrd8LznWlXGgRMmn61
GtfpKeLZ9TPT0hhl4

เปิดขั้นตอนพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และความคืบหน้าทีมวิจัยจากทั่วโลก จาก https://thestandard.co/coronavirus-vaccine-tracker

ผู้เขียน : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.