เยอรมนีไม่สามารถผลิตไอซ์ไวน์ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้ เพราะอุณหภูมิในฤดูหนาวที่อุ่นเกินไป

เยอรมนีไม่สามารถผลิตไอซ์ไวน์ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้ เพราะอุณหภูมิในฤดูหนาวที่อุ่นเกินไป

29-04-2022
เยอรมนีไม่สามารถผลิตไอซ์ไวน์ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้ เพราะอุณหภูมิในฤดูหนาวที่อุ่นเกินไป

ไอซ์ไวน์ เป็นไวน์ที่ผลิตจากองุ่นที่เย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งคาต้น ซึ่งสวนที่ปลูกองุ่นนั้น จำเป็นต้องมีอุณหภูมิอย่างน้อย -7 องศาเซลเซียส แต่ว่าในปี 2019นี้ ไม่มีที่ใดเลยในเยอรมนีที่มีอุณหภูมิต่ำเพียงพอ

ซึ่งตรงกับข้อมูลของ NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านพยากรณ์อากาศของสหรัฐฯได้ระบุว่า ในปี 2019 นั้นถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ 2 ตามสถิติโลก

แอร์นส์ต บุสเชอร์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันไวน์เยอรมนี (Deutsches Wein Institut-DWI) กล่าวว่า "ไอซ์ไวน์ ในปี 2019 จะลดลงมากในประวัติศาสตร์ของเยอรมนี เพราะเป็นปีแรกที่ไม่สามารถผลิตไอซ์ไวน์ได้เลยทั่วประเทศ ถ้าฤดูหนาวในปีต่อ ๆ ไปยังมีอากาศที่อุ่นแบบนี้ อีกไม่นานไอซ์ไวน์ของเยอรมนี ก็คงจะเป็นของหายากมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้”

ปัญหาหลักในการผลิตไวน์ชนิดนี้คือ ต้องเก็บเกี่ยวในขณะที่องุ่นนั้นเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งช่วงระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวองุ่นได้นั้น ขยับออกไปช้ากว่าเดิมเป็นช่วงเดือน มกราคม และ กุมภาพันธ์ เนื่องจากภาวะโลกร้อน ทำให้องุ่นต้องใช้เวลารอการเก็บเกี่ยวนานขึ้นและมีโอกาสร่วงหล่นไปเสียก่อน

ตลาดส่งออกของไอซ์ไวน์ที่ใหญ่ที่สุดนั้นได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯและประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย แต่เนื่องจากผลผลิตที่มีน้อยอยู่แล้วตามธรรมชาติ ไอซ์ไวน์จึงมีสัดส่วนในตลาดไวน์ทั้งหมดเพียงแค่ 0.1%

ที่มาภาพ
https://expatexplore.com/blog/along-the-river-rhine-wine-tasting-experience-with-expat-explore/

ผู้เขียน: พงศ์ธร สมบูรณ์วณิชย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ อพวช.

แหล่งข่าว
https://www.bbc.com/thai/international-51698577
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/01/warm-winter-puts-paid-to-german-ice-wine-production

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.deutscheweine.de
https://www.noaa.gov/climate