หุ่นยนต์กู้วิกฤติ COVID - 19

หุ่นยนต์กู้วิกฤติ COVID - 19

29-04-2022
หุ่นยนต์กู้วิกฤติ COVID - 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) ในปัจจุบัน ทำให้หน่วยงานหลายองค์กรมีแนวคิดในการพัฒนาหุ่นยนต์ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคขึ้น

สำนักข่าว ซีเอ็นบีซี (CNBC) รายงานว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนเพื่อป้องกันการกระจายตัวของโรค ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกที่พักหากไม่จำเป็น รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารต้องปิดเป็นการชั่วคราว ประชาชนส่วนใหญ่จึงหันมาพึ่งพาการสั่งสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น บริษัท JD.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ในประเทศจีนได้ใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติไร้คนขับในการให้บริการขนส่งสินค้าให้กับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานส่งสินค้า

นอกจากนี้ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า หลังจากไม่พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศจีน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการกลับมาแพร่กระจายของโรคระบาดในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเทียนจิน (TEDA: The Tianjin Economic - Technological Development Area) ได้มีการนำหุ่นยนต์ “บอดี้การ์ดน้อย” มาทำหน้าที่เผ้าระวัง และป้องการการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวมีความสามารถหลากหลาย เช่น การสแกนรหัส และตรวจสอบลักษณะบุคคล บันทึกสถิติ และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยแสงอินฟาเรด สามารถควบคุมได้จากระยะไกล และทำหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 ได้เป็นอย่างดี  

ทั้งนี้ ประเทศจีนได้วางเป้าหมายให้การพัฒนาหุ่นยนต์เป็นหนึ่งในแผนแม่บทที่สำคัญของประเทศ ภายในปี 2025 โดยมุ่งเน้นการยกระดับเทคโนโลยีในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้ปัจจุบันมีธุรกิจและกลุ่มบริษัทที่ทุ่มเททรัพยากรให้การพัฒนาหุ่นยนต์โดยเฉพาะมากกว่า 800 ราย


w644


ที่มาของภาพ : https://today.line.me/th/pc/article/เทียนจินงัดเทคโนโลยี+ตั้งหุ่นยนต์+”บอดี้การ์ด”+ตรวจจับไวรัส+24+ชั่วโมง-nry7rg

ที่มาแหล่งข้อมูล :
[1] https://www.cnbc.com/2020/03/02/the-rush-to-deploy-robots-in-china-amid-the-coronavirus-outbreak.html [สืบค้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563]
[2] https://www.chinadaily.com.cn/a/202003/12/WS5e698e55a31012821727e643_6.html[สืบค้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563]
[3] https://www.cnbc.com/2020/03/18/how-china-is-using-robots-and-telemedicine-to-combat-the-coronavirus.html[สืบค้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563]
[4] https://www.xinhuathai.com/vdo/เทียนจินงัดเทคโนโลยี-ตั_20200313[สืบค้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563]

เขียนโดย นางสาวพิมพ์ผกา ทรายข้าว วิทยากร กองวิชาการ
ตรวจทาน นายวชิรพันธ์ เจริญเวช นักวิชาการ5 กองวิชาการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ