วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 แบบรับประทาน เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบทางคลินิกในมนุษย์แล้ว

วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 แบบรับประทาน เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบทางคลินิกในมนุษย์แล้ว

29-04-2022
วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 แบบรับประทาน เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบทางคลินิกในมนุษย์แล้ว

ภาพจาก https://www.drugtargetreview.com/news/76409/covid-19-vaccine-tablet-significantly-reduces-viral-load-in-hamsters/

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เว็บไซต์สำนักข่าวในต่างประเทศหลายสำนัก ได้นำเสนอความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (Covid-19) ชนิดรับประทาน (Oral Route) โดยพร้อมทำการทดสอบทางคลินิก (Clinical Studies) ในมนุษย์ครั้งแรกภายในปีนี้

วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ชนิดรับประทาน เป็นความร่วมมือในการพัฒนาของ บริษัทเภสัชกรรมออแรมด์ (Oramed Pharmaceuticals Inc.) ประเทศอิสราเอล และบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพพรีมาส (Premas Biotech Pvt Ltd.) ประเทศอินเดีย โดยวัคซีนชนิดนี้มีลักษณะเป็นแคปซูล สามารถเก็บรักษาในตู้เย็นทั่วไป รวมทั้งในอุณหภูมิห้องปกติได้ การที่มีข้อจำกัดน้อยในการเก็บรักษาทำให้ง่ายต่อการขนส่ง อีกทั้งการให้วัคซีนด้วยวิธีการรับประทานจะช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงไม่ต้องใช้เข็มฉีดยา ส่งเสริมการลดขยะทางการแพทย์ได้อีกด้วย

ประธานฝ่ายบริหารบริษัทเภสัชกรรมออแรมด์เปิดเผยผลการทดสอบวัคซีนก่อนการใช้งานทางคลินิก (Pre-clinical studies) ในสัตว์ทดลองพบว่า วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ชนิดรับประทานนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารภูมิต้านทานชนิดอิมมูโนโกลบูลินเอ (Immunoglobulin A: IgA) ซึ่งพบในเนื้อเยื่อเมือกของช่องทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ช่วยป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม และภูมิคุ้มกันชนิดอิมมูโนโกลบูลินจี (Immunoglobulin G: IgG) ที่พบในของเหลวในร่างกาย ซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส

ทั้งนี้มีแผนการทดสอบวัคซีนดังกล่าวในทางคลินิก เฟส 1 (Phase 1 clinical trials) โดยใช้อาสาสมัครผู้ใหญ่ร่างกายแข็งแรงเพื่อทดสอบความปลอดภัยในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ และอาจมีแผนการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ชนิดรับทางจมูก (Intranasal Route) ด้วย ดังนั้นระหว่างรอการพัฒนาวัคซีน เราทุกคนควรดูแลตัวเองด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย งดไปในสถานที่เสี่ยง และติดตามข่าวสารสถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิดเพื่อผ่านวิกฤติโรคระบาดนี้ไปด้วยกัน

เรียบเรียงโดย: ปวิตา ลิขิตเดชาโรจน์ นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

Link ที่เกี่ยวข้อง:
COVID-19 Vaccine in The Form of a Pill Is Set to Enter First Clinical Trials. [ออนไลน์],[23 มีนาคม พ.ศ. 2564], แหล่งที่มา :https://www.sciencealert.com/a-potential-pill-form-coronavirus-vaccine-could-soon-undergo-clinical-trials?fbclid=IwAR0Dop1xs2VHJ9X-Q9C4TXOfm2q5JcOedXvm-feT9xEGWvuz7-_B503MMM0
Early tests are planned for a COVID-19 vaccine that can be taken as a pill, with no need for injections. [ออนไลน์], [23 มีนาคม พ.ศ. 2564], แหล่งที่มา :https://www.businessinsider.com/oravax-tablet-covid-19-vaccine-plans-trials-soon-no-needles-2021-3
Oramed forms joint venture to develop new oral vaccines for Covid-19. [ออนไลน์],[23 มีนาคม พ.ศ. 2564], แหล่งที่มา :https://www.pharmaceutical-technology.com/news/oramed-joint-venture-oral-vaccines/