Ingenuity เตรียมขึ้นบินบนดาวอังคาร

 Ingenuity เตรียมขึ้นบินบนดาวอังคาร

29-04-2022
 Ingenuity เตรียมขึ้นบินบนดาวอังคาร

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (NASA) ได้เปิดเผยข้อมูลของ Ingenuityเฮลิคอปเตอร์ลำแรกของโลกที่ถูกส่งขึ้นไปยังดาวอังคารว่าพร้อมขึ้นบินแล้ว

Ingenuity ถูกติดตั้งและส่งขึ้นไปยังดาวอังคารพร้อมกับยาน Perseverance ในโครงการ Mars 2020โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการบินบนสภาพแวดล้อมของดาวอังคารเท่านั้น Ingenuity จึงไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ไปด้วย

Ingenuity ถูกปลดออกจาก Perseverance เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564และส่งภาพแรกกลับมายังโลกในวันที่ 4 เมษายน 2564 จากนั้นทำการทดสอบอุปกรณ์และกางปีกในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 และเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ยาน Perseveranceได้ทำการถ่ายภาพ Ingenuity ที่พร้อมสำหรับการทดสอบการบินส่งมายังโลกหาก Ingenuity ทำการบินได้สำเร็จ จะทำให้ Ingenuity เป็นเฮลิคอปเตอร์ลำแรกของโลกที่ทำการบินบนดาวอังคาร

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 

[1] สรุปขั้นตอนการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ Ingenuity ขึ้นบินครั้งแรกบนดาวอังคาร [อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 11 เม.ย. 2564) เข้าได้จาก https://spaceth.co/ingenuity-first-flight/ 

[2] NASA's Mars Helicopter to Make First Flight Attempt Sunday [อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 11 เม.ย. 2564) เข้าได้จาก https://mars.nasa.gov/news/8915/nasas-mars-helicopter-to-make-first-flight-attempt-sunday/ 

 

เรียบเรียง: ธานี หลินลาโพธิ์
ตรวจทาน: วรรณวจี สุจริตธรรม
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ