ผลึกโปรตีนในอวกาศสามารถพัฒนายาต้านมาลาเรียที่มรประสิทธิภาพได้

ผลึกโปรตีนในอวกาศสามารถพัฒนายาต้านมาลาเรียที่มรประสิทธิภาพได้

29-04-2022
ผลึกโปรตีนในอวกาศสามารถพัฒนายาต้านมาลาเรียที่มรประสิทธิภาพได้

หลังจากที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือ ไบโอเทค และองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ Jaxa ได้ทำการทดลองส่งโปรตีนขึ้นไปตกผลึกในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 เพื่อต้องการผลึกโปรตีนที่มีขนาดใหญ่และมีความสมบูรณ์มากกว่าการตกผลึกบนโลก โดยขณะนี้ผลึกโปรตีนที่นำไปปลูกผลึกในสถานีอวกาศดังกล่าวได้กลับสู่พื้นโลกเป็นที่เรียบร้อย เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา รวมระยะเวลาทำการทดลองอยู่ในอวกาศนานกว่า 30 วัน

โดยหลังจากนี้ ผลึกโปรตีนในสภาวะไร้น้ำหนักที่ถูกส่งมาจากอวกาศจะถูกนำไปเก็บไว้ในตู้เพาะเชื้อสำหรับเก็บสารละลายในอุณหภูมิจำเพาะเพื่อเตรียมที่จะเอาไปฉายแสงกับเครื่องซินโครตรอนพลังงานสูง และวิเคราะห์หาโครงสร้างของผลึกที่สมบูรณ์ ซึ่งการทดลองวิจัยผลึกโปรตีนในอวกาศครั้งนี้ หากประสบความสำเร็จจะสามารถพัฒนาตัวยาต้านมาลาเรียที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมที่มีอยู่และสามารถช่วยชีวิตคนทั้งโลกจากมาลาเรียได้
สำหรับโรคมาลาเลียนั้น เกิดจากปรสิตพลาสโมเดียม (Plasmodium) ซึ่งสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ ด้วยการถูกยุงตัวเมียที่มีเชื้อมาลาเรียกัด เมื่อติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น และเกิดภาวะโลหิตจางจนถึงเสียชีวิตได้ ปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้อมาลาเรียมากกว่า 200 ล้านรายในแต่ละปี โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก

 

ผู้เขียน  นส.สมฤทัย ลอยมา

ที่มาภาพ https://www.bbc.com/thai/international-49636191

ที่มาข้อมูล

เจมส์ กัลลาเฮอร์ (2562) มาลาเรีย : ผู้เชี่ยวชาญตั้งเป้ากำจัดโรคร้ายนี้ให้หมดจากโลกภายใน 30 ปี. จาก https://www.bbc.com/thai/international-49636191 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 23 กันยายน 2562
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2562). จิสด้าชี้โอกาสพัฒนายาต้านมาลาเรียหลังส่งผลึกโปรตีนจากอวกาศกลับถึงโลกแล้ว จาก https://www.prachachat.net/economy/news-369231 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 23 กันยายน 2562