สุนัขดมกลิ่นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชุดแรกของไทย

สุนัขดมกลิ่นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชุดแรกของไทย

29-04-2022
สุนัขดมกลิ่นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชุดแรกของไทย

         คณะนักวิจัยไทยเผยผลงานฝึกสุนัขเพื่อดมกลิ่นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ ให้ผลแม่นยำถึง 94.8% เทียบประสิทธิภาพได้กับงานวิจัยของประเทศอื่น ๆ

         โครงการร่วมวิจัยระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัดเผยผลงานวิจัย การนำสุนัขมาช่วยค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ และพบว่ามีความแม่นยำถึง 94.8 % ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวจะช่วยเสริมช่องว่างที่อุปกรณ์ตรวจวัดทั่วไปไม่สามารถคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้หากบุคคลเหล่านั้นยังไม่แสดงอาการ

         สุนัขชุดแรกที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีทั้งหมด 6 ตัว เป็นพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ ซึ่งมีประสาทสัมผัสรับรู้กลิ่นไวและดี ฝึกง่าย ทั้งหมดนี้ถูกฝึกให้ดมกลิ่นเหงื่อจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายใต้การวางระบบที่สุนัขและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัส ในการทดสอบหากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แม้จะไม่แสดงอาการ สุนัขกลุ่มนี้ก็สามารถระบุได้และตอบสนองด้วยการนั่งลง

         งานวิจัยนี้ถือเป็นโครงการต้นแบบเพื่อฝึกสุนัขสำหรับงานทางการแพทย์ชุดแรกของประเทศไทย และคาดว่าจะต่อยอดเพื่อนำไปใช้ตรวจหาโรคอื่น ๆ เช่น เบาหวาน ซึมเศร้า มาลาเรีย อีกด้วย

 

ผู้เขียน วารี  อัศวเกียรติรักษา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มารูปภาพ https://www.chula.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/im_150364_635803.jpg

ที่มา https://www.chula.ac.th/news/44526/