ทางด่วนพิเศษ สายสุริยะจักรวาล

ทางด่วนพิเศษ สายสุริยะจักรวาล

29-04-2022
ทางด่วนพิเศษ สายสุริยะจักรวาล

     คณะนักวิจัยทางดาราศาสตร์และนักวิจัยด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศค้นพบเส้นทางที่มองไม่เห็นในอวกาศที่มีความเป็นไปได้ในการใช้เป็นทางด่วนพิเศษเพื่อย่นระยะการเดินทางในระบบสุริยะของเรา

          นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยถึงงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงการค้นพบเส้นทางในอวกาศ
ที่สามารถช่วยให้วัตถุต่างๆเดินทางไปในอวกาศได้ด้วยความเร็วมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้อย่างมาก โดยพวกเขาได้ทำการสังเกต
และศึกษาเส้นทางโคจรของวัตถุในอวกาศนับล้านชิ้นในระบบสุริยะจักรวาลรวมทั้งดาวหาง พระจันทร์ และดาวเคราะห์ต่างๆ
ก่อนที่จะคำนวณหาความสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่ของดวงดาวและวัตถุในอวกาศทั้งหลาย พวกเขาพบว่าในระบบสุริยะจักรวาล
มีโครงสร้างความสัมพันธ์ของแรงโน้มถ่วงเชื่อมต่อกันไปทั่วทั้งระบบ และแรงที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้เองสามารถช่วยเร่งให้วัตถุต่างๆ
โคจรหรือเคลื่อนที่ไปในอวกาศได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่นักวิจัยได้เคยคาดการณ์เอาไว้ในอดีต พวกเขาเรียกมันว่าเป็น New Superhighway
ซึ่งในอนาคตหน่วยงานหรือโครงการที่ดูแลเรื่องท่องอวกาศจะสามารถใช้เส้นทางเหล่านี้ในการเร่งการเดินทางจากโลก
ไปยังส่วนที่ห่างไกลในระบบสุริยะจักวาลได้อย่างมาก 

          นักวิจัยยังเปิดเผยอีกว่าเส้นทางที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงเหล่านี้เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายอยู่รอบดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบ
และดาวเคราะห์ขนาดใหญ่อย่างเช่นดาวพฤหัส ก็จะส่งอิทธิพลต่อเครือข่ายแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นได้มากกว่าดาวดวงอื่นที่มีขนาดเล็ก
และส่งผลให้เกิดจุดเชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางโยงใยไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นได้มากขึ้นอีกด้วย เส้นทางที่เกิดขึ้นจะสามารถเร่งการเดินทางจากดาวพฤหัส
ไปยังดาวเนปจูน ซึ่งห่างกันถึงประมาณ 25 AU ( 1 Astronomical Unit เท่ากับระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ ประมาณ 150 ล้าน กิโลเมตร)
ได้ในเวลาเพียง 10 ปี จากที่เคยคาดการณ์ว่าต้องใช้เวลา 100 ปี แต่นักวิทยาศาสตร์ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดด้วย 

          การค้นพบเส้นทางด่วนพิเศษอวกาศที่มองไม่เห็นนี้ ยังนำมาซึ่งการศึกษาและทำความเข้าใจถึงเส้นทางการโคจรและความเร็วของวัตถุต่างๆ
ในระบบสุริยะจักรวาลที่อาจมีวงโคจรเข้ามาใกล้โลกได้เร็วขึ้นกว่าที่คาดการณ์ได้อีกด้วย

ผู้เขียน  ชนินทร์  สุริยกุล ณ อยุธยา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ อพวช.

 

แหล่งข่าว

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201209094216.htm
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9039477/New-gravitational-superhighway-discovered-Solar-System.html