พบแมลงวันขายาว 2 ชนิดใหม่ของโลก

พบแมลงวันขายาว 2 ชนิดใหม่ของโลก

30-05-2024
1

นักวิจัยพบแมลงวันขายาวชนิดใหม่ทางใต้ของประเทศไทย

เว็บไซต์พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี รายงานเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึงการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ นำโดย ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ อาจารย์ประจำพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับทีมวิจัยจากสิงคโปร์ สำรวจค้นพบแมลงวันขายาวชนิดใหม่ของโลก โดยพบทางตอนใต้ของประเทศไทย แมลงวันขายาว 2 ชนิด ได้แก่ Hercostomus obtusus Samoh & Grootaert จากอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และ Hercostomus squamatus Samoh & Grootaert จากปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ลักษณะสำคัญของแมลงชนิดนี้คือ ปีกคู่หน้าของเพศผู้มีขนาดยาวกว่าเพศเมีย ขามีสีเหลือง ปล้องฐานขาสีน้ำตาล โคนขาคู่หลังไม่มีขน อวัยวะเพศผู้มีขนาดความยาว 3 ส่วน 4 ของความยาวท้อง ซึ่งเป็นแมลงที่ช่วยกำจัดแมลงชนิดอื่น ๆ ที่ทำลายระบบนิเวศ เช่น ช่วยกำจัดริ้นที่เป็นแมลงรังควานที่มักคอยดูดเลือดคนหรือสัตว์บริเวณนั้น และลูกน้ำยุงที่ก่อให้เกิดพาหะของโรคต่าง ๆ โดยงานวิจัยดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการ Zootaxa

 

Hercostomus squamatus (Male)
Hercostomus squamatus (Male)

 

 

Hercostomus squamatus (Female)
Hercostomus squamatus (Female)

 

Hercostomus obtusus (Male)
Hercostomus obtusus (Male)

 

Hercostomus obtusus (Female)
Hercostomus obtusus (Female)

 

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.mapress.com/zt/article/view/zootaxa.5446.2.2

https://nhm.psu.ac.th/hercostomus-squamatus-samoh-grootaert/

 

ผู้เรียบเรียง

ปัณฑารีย์ สมบูรณ์วณิชย์

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ