ลอกใครมาเรารู้หมด จุดจบสาย Copy

ลอกใครมาเรารู้หมด จุดจบสาย Copy

29-04-2022
ลอกใครมาเรารู้หมด จุดจบสาย Copy

   หมดปัญหาการสงสัยในงานเขียนของคนอื่น เมื่อ Google Classroom แอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในห้องเรียนได้อัพเดตฟีเจอร์ใหม่ ที่มีชื่อว่า Originality Reports ซึ่งสามารถตรวจสอบการบ้านที่มีการคัดลอกข้อมูลมาจากเว็บอื่น ๆ ได้ โดยตรวจสอบได้ถึงระดับว่า ข้อความในแต่ละบรรทัดมีแหล่งที่มาจากเว็บไซต์อะไร แต่ละย่อหน้าคล้ายกับเว็บไซต์ไหน และทั้งหน้ามีการคัดลอกข้อมูลมาจากกี่เว็บไซต์
     ทาง Google เผยว่าในช่วงแรก ฟีเจอร์ Originality Reports ซึ่งมีกำหนดการเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ในอนาคตจะขยายให้รองรับภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาสเปน โปรตุเกส และฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีการทดลองฟีเจอร์ที่สามารถตรวจพบการคัดลอกระหว่างนักเรียนด้วยกันได้ด้วย โดยจะตรวจสอบจากฐานข้อมูลรายงานที่เคยส่งเข้ามาในระบบ ซึ่ง Google ได้ย้ำว่าฐานข้อมูลนี้เป็นของโรงเรียน และสามารถลบหรือจัดการข้อมูลได้เองตลอดเวลา

 

ที่มารูปภาพ
[1] https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9630000007342
[2] https://www.techmoblog.com/google-classroom-originality-reports/

ข้อมูลอ้างอิง
[1] บอกลาสาย Copy Paste[อินเทอร์เน็ต]2563. (เข้าถึงเมื่อ 23 มกราคม 2563) เข้าได้จาก: https://www.facebook.com/techhub.arip/?__tn__=kCH-R&eid=ARCWvMbKso1Ut6ZMYlIVubE-zY-G4k457LHNs5ivKRfO2-jlyC6FNQr7663Fl2ipVianMYiMvDPiey2Y&hc_ref=ARQkcI7_O0m-IqDJKRURhYM28qMloIJC6QCJ9pyeZRsZ49sNcJjnY7nNdkhj47w34uQ&fref=nf
[2] อวสานสายก๊อปแปะ! Google เปิดตัวฟีเจอร์ Originality Reports บน Google Classroom ช่วยครูตรวจการบ้านว่านักเรียนคัดลอกข้อความมาจากเว็บไหน[อินเทอร์เน็ต]2563. (เข้าถึงเมื่อ 23 มกราคม 2563) เข้าได้จาก: https://www.techmoblog.com/google-classroom-originality-reports/
[3] Google รู้ใครลอกใคร! ฟีเจอร์ใหม่แฉได้รายงานนี้ copy เว็บไหนมา[อินเทอร์เน็ต]2563. (เข้าถึงเมื่อ 23 มกราคม 2563) เข้าได้จาก: https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9630000007342ผู้เขียน นางสาววรรณวจี สุจริตธรรม นักวิชาการ 
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ