มนุษย์หลบไป AI มาแล้ว

มนุษย์หลบไป AI มาแล้ว

29-04-2022
มนุษย์หลบไป AI มาแล้ว

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ข่าวเทคโนโลยีของอเมริกา (theverge.com) ได้เปิดเผยว่า บริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft ออกมาประกาศสั่งปลดพนักงานสัญญาจ้างหลายสิบคน

หลังจากที่ Microsoft ได้ทดลองและพัฒนาระบบ AI มาระยะหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าระบบ AI ที่พัฒนาขึ้นนอกจากสามารถค้นหาหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมาลงเว็บไซต์ MSN.com, Microsoft Edge และแอปพลิเคชัน Microsoft News ได้นั้น แต่ยังสามารถ “ปรับแก้ไข” เนื้อหาข้อความให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ Microsoft ตัดสินใจปลดพนักงานในส่วนดูแลข้อมูลหน้าเว็บข่าวบน MSN และ Microsoft News ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่สัญญาจ้างจะหมดลงในวันที่ 30 มิถุนายนที่จะถึงนี้

โดยปกติแล้วบริษัทจะพิจารณาการต่อสัญญาจ้างเป็นรายบุคคล แต่เนื่องจากขอบเขตงานของพนักงานกลุ่มนี้มีความการทับซ้อนกับระบบ AI ที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ Microsoft ประกาศตัดสินใจยุติการจ้างงานในส่วนงานดังกล่าวออกเพื่อนำเอาเงินไปลงทุนในส่วนอื่นแทน

อย่างไรก็ตาม สำหรับพนักงานประจำของบริษัทยังไม่มีสัญญาณว่าจะถูกเลิกจ้างเนื่องด้วยบริษัทยังคงต้องอาศัยพนักงานที่ “เป็นมนุษย์” ในการพิจารณาคัดกรองเรื่องราวที่น่าสนใจจากหลายๆ แหล่งมาสร้างสรรค์ผลงานเขียนใหม่เพื่อลงเว็บไซต์ต่อไป

 

ที่มาของภาพ

[1] https://news.thaiware.com/18692.html


ที่มาของแหล่งข้อมูล

[1] “Microsoft lays off journalists to replace them with AI” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก https://www.theverge.com/2020/5/30/21275524/microsoft-news-msn-layoffs-artificial-intelligence-ai-replacements ค้นเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 63

 

เขียนโดย จุฬาลักษณ์ คำแก้ว นักวิชาการ กองวัสดุอุเทศ

ตรวจทาน ชัชวาลย์ ไชยสาร นักวิชาการ กองนิทรรศการ

              วรรณวจี สุจริตธรรม นักวิชาการ 5 กองวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ