คำโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เขียนโดยมนุษย์

คำโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เขียนโดยมนุษย์

29-04-2022
คำโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เขียนโดยมนุษย์

หลายคนกำลังกังวลกับการที่ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามาแย่งงานจากมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน แล้วงานที่ต้องการทักษะความคิดสร้างสรรค์จากประสบการณ์ของมนุษย์ละ...จะต้องกลัวหรือไม่ ?

ดูเหมือนจะมีคำตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นให้กับคำถามนี้ เมื่อวารสารวิชาการ The Natural Language Engineering ได้เผยแพร่งานวิจัยที่มีชื่อว่า Computational generation of slogans ในฉบับเดือนมิถุนายน 2563 เขียนโดย นาย Khalid Alnajjar นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (University of Helsinki) ผู้ทำการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบ AI ให้สามารถสร้างคำโฆษณาหรือคำขวัญด้านการตลาดสำหรับบริษัทและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้

คำกล่าวที่ว่าหุ่นยนต์อาจสามารถทำงานแทนเกษตรกรหรือคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม แตไม่สามารถเป็นนักเขียนได้ ดูเหมือนจะไม่จริงเสียแล้ว เนื่องจากในปัจจุบันนี้มนุษย์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้สามารถมีทักษะด้านการเขียนได้สำเร็จ แม้ว่าอาจยังไม่ดีเท่ากับนักเขียนที่มากประสบการณ์ แต่อีกไม่นานความสามารถนี้ของมนุษย์ก็อาจถูกสั่นคลอนโดย AI ได้ไม่ช้าก็เร็ว

หลักการทำงานและแนวคิดของระบบการเขียนของ AI นั้น ทำได้ด้วยวิธีออกแบบให้ AI สามารถเรียนรู้คำศัพท์ของมนุษย์ และสามารถสร้างกลุ่มคำจากการประมวลผลของระบบ  เพียงแค่เราป้อนคำสำคัญ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ระบบจะประมวลผลลัพธ์ออกกมาเป็นคำที่สามารถนำไปใช้เป็นคำโฆษณาได้อย่างอัตโนมัติ  

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อนักวิจัยทดลองป้อนคำสั่งให้กับ AI เป็นประโยคสำคัญ หรือเป็นคุณสมบัติหลักว่า

“Helsinki is a beautiful city”

ระบบสามารถประมวลผลและสามารถสร้างคำสโลแกนโฆษณาที่น่าสนใจออกมาได้ดังนี้ 

“See scenery Travel together”, “Explore city. Wander together”, “For the people in the city of education”, “Create story. Roam freely”.

นักวิจัยโครงการนี้ยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ถึงแม้ว่าระบบนี้จะสามารถเป็นผู้ช่วยทีมนักโฆษณาในการระดมสมองได้ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ก็ยังไม่สามารถทดแทนนักโฆษณาระดับมืออาชีพในปัจจุบันได้อย่างมีศักยภาพ

ปัจจุบัน AI อาจยังไม่ดีพอในฐานะนักเขียน แต่ในอนาคตทักษะการเขียนของมนุษย์จะถูก AI ทำแทนหรือไม่ ต้องคอยติดตามกันต่อไปที่มารูปภาพ
[1] https://www.technology.org/2020/07/25/ai-becomes-a-copywriter-how-good-are-machine-generated-slogans/


ที่มาของแหล่งข้อมูลอ้างอิง
[1] AI becomes a copywriter – how good are machine-generated slogans?[internet]2020. (Retrieved July 31 2020) from: https://www.technology.org/2020/07/25/ai-becomes-a-copywriter-how-good-are-machine-generated-slogans/
[2] Ar­ti­fi­cial in­tel­li­gence can cre­ate a slo­gan for a product, but com­pu­ta­tional creativity does not re­place hu­mans[internet]2020. (Retrieved July 31 2020) from: https://www.helsinki.fi/en/news/data-science-news/artificial-intelligence-can-create-a-slogan-for-a-product-but-computational-creativity-does-not-replace-humansเขียนโดย นิติ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ
ตรวจทาน พิมลพรรณ จันทรพิมล นักวิชาการ 7 กองนิทรรศการ
               วชิรพันธ์ เจริญเวช นักวิชาการ 5 กองวิชาการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ