รัฐบาลเติร์กเมนิสถานวางแผนดับเพลิง “ประตูสู่นรก”

รัฐบาลเติร์กเมนิสถานวางแผนดับเพลิง “ประตูสู่นรก”

30-04-2022
รัฐบาลเติร์กเมนิสถานวางแผนดับเพลิง “ประตูสู่นรก”

https://www.thoughtco.com/the-gates-of-hell-derweze-turkmenistan-195147

เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 รัฐบาลประเทศเติร์กเมนิสถาน แถลงการณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการดับเพลิงที่ลุกไหม้อยู่ในหลุมก๊าซดาร์วาซา (Darvaza gas crater) หลุมก๊าซขนาดใหญ่ใจกลางทะเลทรายการากุม (Karakum desert) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงอาชกาบัต (Ashgabat) ประเทศเติร์กเมนิสถาน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งด้านความสวยงามและน่ากลัว จนถูกขนานนามว่า “ประตูสู่นรก” (Gateway to Hell)

หลุมก๊าซดาร์วาซาเป็นหลุมยุบกว้าง 69 เมตร ลึก 30 เมตร ซึ่งเต็มไปด้วยก๊าซมีเทน (Methane หรือ CH4) มีประวัติความเป็นมาไม่ชัดเจน แต่มีข้อสันนิษฐานว่าหลุมก๊าซแห่งนี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2514 ขณะที่วิศวกรชาวรัสเซียพยายามขุดหาแหล่งน้ำมัน และพยายามกำจัดก๊าซมีเทนภายในบ่อให้หมดโดยการจุดเพลิงเผา ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ในหลุมก๊าซที่ไม่เคยมอดดับตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา

ปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลประเทศเติร์กเมนิสถานเคยมอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์หาวิธีการดับเพลิงในหลุมก๊าซดาร์วาซามาแล้ว เนื่องจากกังวลว่าเปลวเพลิงในหลุมก๊าซอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง แต่หลังจากนั้นเพียง 3 ปี ก็ได้มีการประกาศให้หลุมก๊าซดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่สงวนทางธรรมชาติ และยกระดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศเติร์กเมนิสถานจำนวนมหาศาล เปลวเพลิงที่สว่างไสวท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุทำให้หลุมก๊าซดาร์วาซา ได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่า “ประกายแสงแห่งการากุม” (Shining of Karakum)

สำหรับแผนการดับเพลิงในครั้งนี้ ประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถานมอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ หาวิธีการดับเพลิงอีกครั้ง เพื่อแก้ปัญหามลภาวะ และความร้อนที่เกิดจากหลุมก๊าซดาร์วาซาที่กำลังส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งเปลวเพลิง และความร้อนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อหลุมก๊าซธรรมชาติ และแหล่งน้ำมันที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของประเทศ

 

เรียบเรียงโดย: ปวิตา ลิขิตเดชาโรจน์ นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แหล่งข้อมูล:

Turkmenistan plans to extinguish vast gas crater fire dubbed ‘Gateway to hell’. [ออนไลน์]. 2022, แหล่งที่มา: https://www.theguardian.com/world/2022/jan/08/turkmenistan-plans-to-extinguish-vast-gas-crater-fire-dubbed-gateway-to-hell  [28 มกราคม 2565]

Turkmenistan wants to close 'Gates of Hell' gas crater. [ออนไลน์]. 2022, แหล่งที่มา: https://www.dw.com/en/turkmenistan-wants-to-close-gates-of-hell-gas-crater/a-60368936 [28 มกราคม 2565]

Turkmenistan Plans To Close The ‘Gates Of Hell’ - A Giant Natural Gas Crater That Has Been Burning For Over 50 Years. [ออนไลน์]. 2022, แหล่งที่มา: https://www.forbes.com/sites/davidbressan/2022/01/09/turkmenistan-plans-to-close-gateway-to-hella-giant-natural-gas-crater-burning-for-over-50-years/?sh=aac0f781962d  [28 มกราคม 2565]

The Quest to Extinguish the Flames of Turkmenistan’s Terrifying ‘Gates of Hell’ Firepit. [ออนไลน์]. 2022, แหล่งที่มา: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/the-quest-to-extinguish-the-flames-of-turkmenistans-terrifying-gates-of-hell-firepit-180979458/ [28 มกราคม 2565]