Subheading: ปัญญาประดิษฐ์ Aristo จากประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถทำคะแนนได้มากกว่า 90% ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Subheading: ปัญญาประดิษฐ์ Aristo จากประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถทำคะแนนได้มากกว่า 90% ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

29-04-2022
     Subheading: ปัญญาประดิษฐ์ Aristo จากประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถทำคะแนนได้มากกว่า 90% ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Dr. Oren Etzioni และ Peter Clark ระหว่างการทำงานในโครงการ Aristo ของสถาบันวิจัย AI2

     Subheading: ปัญญาประดิษฐ์ Aristo จากประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถทำคะแนนได้มากกว่า 90% ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     เมื่อวันที 4 กันยายน 2019 ที่ผ่าน สถาบันวิจัย Allen Institute of Artificial Intelligence หรือ AI2 เมืองซีแอตเทิล มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แถลงข่าวการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถทำข้อสอบวัดผลการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด 8) ได้คะแนนเกิน 90% และยังสามารถทำข้อสอบวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลาย (เกรด 12) ได้ถูกต้องมากกว่า 80%

     การใช้ข้อสอบทางวิชาการสำหรับมนุษย์เพื่อทดสอบระบบปัญญาประดิษฐ์ นับเป็นวิธีทดสอบรูปแบบใหม่ในวงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ สถาบันวิจัย AI2 จึงเลือกข้อสอบประเภทปรนัยที่ไม่มีภาพประกอบในการฝึกและทดสอบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ระบบสามารถรับข้อมูลผ่านตัวอักษรได้โดยตรงและลดความผิดพลาดจากกระบวนการประมวลภาพ (Image Processing) โดยปัญญาประดิษฐ์ “Aristro” ที่สถาบันวิจัย AI2 พัฒนาขึ้นนี้ต่อยอดมาจากระบบปัญญาประดิษฐ์ “Bert” ของบริษัท Google ซึ่งมุ่งเน้นการประมวลผลภาษาอีกชั้นหนึ่ง

     Dr. Oren Etzioni ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบันวิจัย AI2 กล่าวว่า “ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้พวกพูดได้อย่างมั่นใจว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์) จากทั้งบริษัทขนาดยักษ์และเหล่าสตาร์ทอัพอย่างแน่นอน”

 

ที่มารูปภาพ:

[1]https://www.nytimes.com/2019/09/04/technology/artificial-intelligence-aristo-passed-test.html

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: 

[1]Metz, C. (2019, September 4). A Breakthrough for A.I. Technology: Passing an 8th-Grade Science Test. Retrieved from https://www.nytimes.com/2019/09/04/technology/artificial-intelligence-aristo-passed-test.html