นักวิจัยค้นพบจุลินทรีย์แก้ปัญหาภาวะขาดสารอาหารในเด็ก

นักวิจัยค้นพบจุลินทรีย์แก้ปัญหาภาวะขาดสารอาหารในเด็ก

29-04-2022
นักวิจัยค้นพบจุลินทรีย์แก้ปัญหาภาวะขาดสารอาหารในเด็ก

ภาพโดย Sergiu Vălenaș บน UnsplashV

รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี พ.ศ. 2562 พบว่ามีเด็กที่ต้องเผชิญกับภาวะขาดสารอาหาร (Malnutrition) ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางจนถึงต่ำทั่วโลก โดยร้อยละ 4.5 ของเด็กที่เสียชีวิตปีละ 5.2 ล้านคน อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ด้วยสาเหตุภาวะขาดสารอาหาร

จากงานวิจัยในปี พ.ศ. 2557 ของทีมนักจุลชีววิทยา โดย เจฟฟรีย์ กอร์ดอน จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ของจุลลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารต่อภาวะขาดสารอาหาร พบว่าในทารกที่มีภาวะขาดสารอาหารซึ่งได้รับอาหารเสริมแบบดั้งเดิมที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักนั้น ยังคงมีภาวะขาดสารอาการเช่นเดิม และพบว่าเด็กเหล่านี้ยังขาดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์บางชนิดในระบบทางเดินอาหารซึ่งเกี่ยวข้องการเผาผลาญ การย่อยอาหาร ภูมิคุ้มกัน และการพัฒนาการโดยรวมของเด็ก

ทาห์มีด อาห์เมต (Tahmeed Ahmed) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคท้องร่วงนานาชาติ (International Centre for Diarrheal Disease Research) ประเทศบังกลาเทศ ได้ร่วมกับนักวิจัยเพื่อสำรวจอาหารท้องถิ่น ซึ่งช่วยให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหล่านี้เติบโตได้ดีขึ้น เพื่อพัฒนาอาหารเสริมสูตรใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม รวมทั้งเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อศึกษาข้อบ่งชี้ความสัมพันธ์ของภาวะขาดสารอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในร่างกาย

จากการทดลองพบว่าอาหารสูตรใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอาหารเสริมดั้งเดิมที่เน้นการเพิ่มแคลอรี่เพื่อเพิ่มน้ำหนักตัว พบว่าทารกชาวบังกลาเทศที่ได้รับสารอาหารเสริมสูตรใหม่ที่บำรุงจุลินทรีย์ มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและเจริญเติบโตมากกว่าทารกที่ได้รับอาหารเสริมสูตรเดิม อีกทั้งผลตรวจเลือดในทารกกลุ่มทดลองยังชี้ให้เห็นว่ามีการฟื้นฟูของระบบต่าง ๆ ในร่างกายจนเหมือนกับทารกปกติที่มีสุขภาพแข็งแรง นับว่าผลการวิจัยนี้มีผลการศึกษาในทิศทางที่ดี ทำให้ทีมของ เจฟฟรีย์ กอร์ดอน เดินหน้าร่วมมือกับนักโภชนาการประเทศอินเดีย และองค์การอนามัยโลก เพื่อทำการการทดลองต่อไป อันจะช่วยแก้ปัญหาภาวะขาดสารอาหารของเด็กในประเทศรายได้ต่ำทั่วโลกในอนาคต

 

เรียบเรียงโดย: นุชจริม เย็นทรวง กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช


แหล่งที่มา:
“Food that boosts gut microbes could be a new way to help malnourished kids” [ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา https://www.sciencenews.org/article/gut-microbe-food-malnourished-children [15 มิถุนายน 2564]