จีนเปิดตัว “โรงพยาบาล AI” แห่งแรกของโลก!

จีนเปิดตัว “โรงพยาบาล AI” แห่งแรกของโลก!

05-06-2024
1

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิงหวา พัฒนาโรงพยาบาลระบบปัญญาประดิษฐ์ รักษาผู้ป่วยกว่า 10,000 คนภายในไม่กี่วัน

 

โรงพยาบาลที่รักษาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์แห่งนี้ พัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิงหวาของประเทศจีน โดยแพทย์และพยาบาลเอไอจะขับเคลื่อนโดย LLM (Large Language Model) ซึ่งเป็นเอไอที่ช่วยเก็บข้อมูลเชิงลึกจำนวนมาก ทำให้กลุ่มแพทย์เอไอสามารถนำข้อมูลไปเรียนรู้ และนำไปใช้กับผู้ป่วยได้ โดยมีรายงานจาก MedQA dataset ว่ามีอัตราความแม่นยำในการรักษาถึง 93.06% โดยตรวจสอบทั้งระบบการรักษา ตั้งแต่การวินิจฉัยไปจนถึงการติดตามอาการหลังจากรักษาหายแล้ว

แต่โรงพยาบาลเอไอแห่งนี้ก็ยังมีปัญหาในการปรับให้เข้ากับระเบียบปฏิบัติทางการแพทย์ของประเทศและปัญหาที่หลายคนอาจจะมองว่าเอไอจะมาแย่งงานมนุษย์หรือไม่ โดย ดร.ตงเจียหง แห่งมหาวิทยาลัยชิงหวา กล่าวว่า แม้เอไอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคและดูแลสุขภาพได้อย่างเที่ยงตรง แต่ระบบเอไอก็ยังไม่สามารถแทนที่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นมนุษย์ ซึ่งมีความใส่ใจและเห็นอกเห็นใจคนไข้ได้

1

 

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.roboticsandautomationmagazine.co.uk/news/healthcare/worlds-first-ai-hospital-with-virtual-doctors-opens-in-china.html#:~:text=Chinese%20researchers%20have%20developed%20an,by%20researchers%20from%20Tsinghua%20University.

https://www.dailynews.co.th/news/3488648/

 

ผู้เรียบเรียง

ปิโยรส เปรมเสถียร

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ