น้ำต้มงูเห่า ฆ่าคนได้จริงหรือ ?

น้ำต้มงูเห่า ฆ่าคนได้จริงหรือ ?

29-04-2022
น้ำต้มงูเห่า ฆ่าคนได้จริงหรือ ?

       จากข่าวที่ทุกคนได้ทราบว่า มี รปภ. ได้นำงูเห่าไปต้ม แล้วได้ดื่มน้ำต้มงูเห่า เพียงคำเดียวเท่านั้น ก็มีอาการวิงเวียนศีรษะ หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ แต่ก็ยังพอมีสติในการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนให้แจ้งรถพยาบาลให้มารับไปโรงพยาบาลได้ทันท่วงที

          ข้อเท็จจริงในการได้รับพิษงูนั้น แท้จริงแล้ว ต้องได้รับพิษเข้าสู่กระแสเลือดจากการโดนกัด หรือได้รับพิษทางบาดแผล อาการหลังจากได้รับพิษ 10-20 นาที คือ วิงเวียน อ่อนเพลีย หนังตาลืมไม่ขึ้น ขากรรไกรแข็ง  ทำให้พูดไม่ชัด กลืนน้ำลายลำบาก หายใจไม่สะดวก จนชีพจรอ่อนลง และทำให้หัวใจวายในที่สุด ในกรณีนี้ ถ้า รปภ. ได้รับพิษงูจริงข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้ ก็คือ อาจจะเป็นแผลในปาก หรือกระเพราะอาหาร จึงทำให้พิษงูเข้าสู่กระแสเลือด นั่นเอง

cobra1          แต่จากการสังเกตอาการของ รปภ. ชี้ให้เห็นว่าไม่ได้มีอาการเหมือนกับผู้ที่ได้รับพิษจากงูเห่า อาการที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการดื่มแอลกฮอล์มากเกินไป หรือเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ข้อบ่งชี้ที่สำคัญที่สรุปได้ว่า รปภ. ไม่น่าจะได้รับพิษงู ก็คือ พิษของงูเห่าจะถูกทำลายได้ด้วยการปรุงอาหารที่สุก เพราะพิษของงูเห่ามีลักษณะเป็นโปรตีนเกิน 90 เปอร์เซ็น ซึ่งโปรตีนสามารถทำลายได้ด้วยความร้อน

          สุดท้ายนี้อยากฝากข้อคิด ถึงผู้อ่านว่า เราควรทำความอาหารให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร เพื่อสุขลักษณะที่ดีของการกิน หรือเราควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่เสี่ยงกับชีวิต อย่างเช่นงูเห่า จะเป็นการดีกว่านะคะ

 

ภาพจาก : นายสัญชัย เมฆฉาย, https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1189401

ที่มาข้อมูล : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1189401

ผู้เรียบเรียง : นางสาวปัณฑารีย์ สุวรรณลาภเจริญ

บรรณาธิการ(วิชาการ) : นายสัญชัย เมฆฉาย

บรรณาธิการ(ภาษา) : นางสาวอารมณ์ มุจรินทร์

ผู้อนุมัติการเผยแพร่ : นางสาวอารมณ์ มุจรินทร์