พบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 รายแรกในรัสเซีย

พบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 รายแรกในรัสเซีย

29-04-2022
พบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 รายแรกในรัสเซีย

        หัวหน้าหน่วยงานเฝ้าระวังด้านสุขภาพของผู้บริโภครัสเซียกล่าว “เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่าน มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส H5N8 ในบริเวณทางตอนใต้ของรัสเซียทำให้สัตว์ปีกในพื้นที่ดังกล่าวตายเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการติดเชื้อจากสัตว์สู่สัตว์ ทางการจึงเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และทำการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและในขณะนี้คนงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานสัตว์ปีกดังกล่าวติดเชื้อ H5N8 แล้ว” ซึ่งเป็นรายแรกที่พบการติดเชื้อจากสัตว์ปีกสู่คน

         ข้อมูลเบื้องต้นที่ทางการรัสเซียประกาศชี้ให้เห็นว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้ว จากสัตว์ปีกสู่คน และกำลังทำการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงแนวทางการป้องกัน รักษาโรคและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในบริเวณกว้าง

          ทั้งนี้ทุกคนควรดูแลสุขลักษณะ ไม่สัมผัสกับสัตว์ปีกที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่ควรนำมารับประทาน เนื่องจากเชื้อไวรัสพวกนี้สามารถแพร่กระจายมาจากสัตว์ปีกที่ย้ายถิ่นได้

 

ผู้เขียน สุมัยญา ยะก๊บ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มาของภาพ

https://www.bbc.com/news/world-europe-56140270

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference)

https://globalnews.ca/news/7652671/russia-bird-flu/

https://edition.cnn.com/2021/02/21/europe/russia-h5n8-avian-flu-poultry-humans-intl/index.html

https://www.bbc.com/news/world-europe-56140270