Apple และ Google สองยักษ์ใหญ่แห่งวงการไอที ผนึกกำลังสร้างช่องทางช่วยโลกจากภาวะการระบาดของโรค COVID 19

Apple และ Google สองยักษ์ใหญ่แห่งวงการไอที ผนึกกำลังสร้างช่องทางช่วยโลกจากภาวะการระบาดของโรค COVID 19

29-04-2022
Apple และ Google สองยักษ์ใหญ่แห่งวงการไอที ผนึกกำลังสร้างช่องทางช่วยโลกจากภาวะการระบาดของโรค COVID 19

Apple และ Google สองยักษ์ใหญ่แห่งวงการไอที ผนึกกำลังสร้างช่องทางช่วยโลกจากภาวะการระบาดของโรค COVID 19 ผ่านกลไกการเชื่อมโยงข้อมูล

จากอุปกรณ์สื่อสารเพื่อบันทึกและติดตามผู้ติดเชื้อ หวังลดการแพร่เชื้อต้นเหตุให้ได้เร็วที่สุด

contact tracing api google apple2

 

สำนักข่าว The Guardian แห่งอังกฤษรายงานข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ถึงความร่วมมือของสองยักษ์ใหญ่แห่งวงการไอที คือ Apple และ Google

ที่จะพัฒนาแอพลิเคชั่นที่ผสานกับเทคโนโลยีบลูทูธที่มีอยู่ในอุปกรณ์สื่อสารของเราทั้งหลายให้กลายเป็นเครื่องมือติดตามและช่วยเตือนให้เราทราบ

หากเรามีความเสี่ยงที่จะติดโรค COVID 19 เข้าโดยบังเอิญจากคนใดคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาใกล้เราแล้วตรวจพบว่าเขาคนนั้นป่วยเป็น COVID 19 ขึ้นมาภายหลัง

ซึ่งสามารถช่วยเตือนให้เราทำการกักตัวเองได้ในทันทีและไม่เป็นการแพร่กระจายเชื้อต่อไปโดยไม่ตั้งใจอีกด้วย

กลไกดังกล่าวเป็นการจัดการผลระหว่างตัวแอพลิเคชั่น Contact-Tracing และระบบบลูทูธ ซึ่งสัญญานบลูทูธจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง

เข้ากับเครื่องอื่นๆที่เจ้าของเครื่องยินยอมที่จะเปิดใช้งานด้วยตนเองเอาไว้แล้ว โดยทั้ง Apple และ Google ได้ตกลงกันที่จะเปิดให้ระบบปฏิบัติการ Android

และ iOS สามารถทำงานร่วมกันได้ในการส่งและรับข้อมูลเพื่อนำไปเข้ารหัสแบบไม่ระบุตัวตน นำสู่ระบบการบันทึกและติดตามผู้เสี่ยงติดเชื้อต่อไป ดังนั้นผู้ที่

สมัครใจใช้กลไกดังกล่าวนี้ต้องมีการยินยอมให้โทรศัพท์ของตนเข้าสู่ระบบติดตามและรับส่งข้อมูลกับภายนอกได้ด้วย ซึ่งทั้ง Google และ Apple ต่างตกลง

และร่วมกันออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก โดยเน้นไปที่การตรวจสอบติดตามผู้สัมผัสหรือเข้าใกล้

ผู้ป่วย COVID 19มากกว่าการ Tracking location

การทำงานของระบบดังกล่าวนั้นเริ่มต้นเมื่อเจ้าของสมัครใจใช้โดยแสดงความยินยอมในการติดตั้งแอพลิเคชั่นเพื่อใช้งาน โดยเมื่อผู้ใช้เดินทางไปในกลุ่มคน

ที่ต่างก็มีการใช้งานระบบเดียวกันอยู่ โทรศัพท์ก็จะเกิดการสื่อสารสัญญานบลูทูธถึงกันผ่านแอพลิเคชั่น Contact-Tracing และเก็บข้อมูลเข้ารหัสเอาไว้ใน

โปรแกรมว่ามีการพบเจอใครบ้างในช่วงเวลาใด และเมื่อเวลาผ่านไปหากหนึ่งในคนที่เราไปพบเจอหรือเข้าใกล้ ได้รับการตรวจวิเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข

ยืนยันว่าเป็นโรค COVID 19 เจ้าหน้าที่หรือผู้ติดเชื้อก็จะสามารถทำการบันทึกลงไปในตัวแอพลิเคชั่นได้เพื่อเริ่มโปรแกรมการกักตัว และหากผู้ติดเชื้อยินยอม

ที่จะเผยแพร่ว่าตนติดโรค COVID 19 เขาก็จะสามารถสั่งให้ระบบแจ้งเตือนบุคคลผู้มีความเสี่ยงทำงานได้ในทันที ซึ่งระบบก็จะเริ่มค้นหาว่าตลอดเวลา 14 วันที่ผ่านมา

มีโทรศัพท์เครื่องไหนอยู่ในความเสี่ยงบ้าง จากนั้นระบบจะส่งสัญญานเพื่อแจ้งไปที่โทรศัพท์ให้เจ้าของโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวทราบว่าเขาเหล่านั้นมีความเสี่ยงที่

จะติดโรคนี้ และเตือนให้เริ่มกักตัวเป็นเวลา 14 วันโดยทันที เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนอื่นต่อไปอย่างไม่ตั้งใจ

ปัจจุบัน โลกมีผู้ติดเชื้อเข้าใกล้ 2 ล้านคน และมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าหนึ่งแสนรายแล้ว จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในทุกที่ทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยกเว้นประเทศจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่กระจายเชื้อนี้ ความพยายามในการยุติการระบาดของโรคนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน การผนึกกำลังกันของคู่แข่งขัน

ในวงการไอทีของโลกอย่าง Apple และ Google เป็นตัวอย่างหนึ่งของความพยายามร่วมกันที่จะรับมือโรคระบาดนี้ อย่างไรก็ตามระบบ Contact-Tracing นี้อาจจะ

มีอุปสรรคที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ เนื่องมาจากประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและความร่วมมือในการติดตั้งใช้งานระบบดังกล่าวอย่างแพร่หลาย

Screen Shot 2020 04 10 at 10.35.16 AM

 

ผู้เขียน 

ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มารูปภาพ 

https://techcrunch.com/2020/04/10/apple-and-google-are-launching-a-joint-covid-19-tracing-tool/

 https://www.theverge.com/2020/4/10/21216484/google-apple-coronavirus-contract-tracing-bluetooth-location-tracking-data-app

ที่มาแหล่งของข้อมูล

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/10/apple-google-coronavirus-us-app-privacy

https://www.apple.com/newsroom/2020/04/apple-and-google-partner-on-covid-19-contact-tracing-technology/

https://www.theverge.com/2020/4/10/21216484/google-apple-coronavirus-contract-tracing-bluetooth-location-tracking-data-app

https://www.thairath.co.th/news/tech/1817896

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-10/apple-google-bring-covid-19-contact-tracing-to-3-billion-people

https://techcrunch.com/2020/04/10/apple-and-google-are-launching-a-joint-covid-19-tracing-tool/