เปิดตัว IQ Hospital เว็บแอปฯ ช่วยแก้ปัญหารอเตียง

เปิดตัว IQ Hospital เว็บแอปฯ ช่วยแก้ปัญหารอเตียง

29-04-2022
เปิดตัว IQ Hospital เว็บแอปฯ ช่วยแก้ปัญหารอเตียง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ (www.mgronline.com) ได้รายงานว่า นายพัศพงศ์ เจริญพันธ์ ผู้บริหารบริษัท ไอโอทีแดช ที่ให้บริการและคำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์ และ นายชานน จรัสสุทธิกุล เจ้าของแพลตฟอร์ม DeFi Forward ได้ร่วมกันพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการเตียงสำหรับโรงพยาบาลสนามในสถานะการณ์โรคระบาด Covid-19

IQ Hospital เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการเตียงสำหรับโรงพยาบาลสนาม ที่พัฒนาร่วมกับทีม Startup นี้ เป็นระบบที่สามารถวางแผนการจัดการเตียง การเพิ่มข้อมูล การอัปเดตข้อมูล และสถานะเตียง โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกับส่วนกลาง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถดูได้แบบ Real Time ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานเหล่านี้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น

โดย IQ Hospital นั้นถูกพัฒนาขึ้นภายใน 3 วัน เพื่อนำไปใช้งานจริงภายในโรงพยาบาลสนามบุรีรัมย์ อนาคตหากระบบนี้ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายกับโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกันได้มากขึ้น ตอนนั้นการวางแผน การจัดการ และการเข้าถึงเตียงคงไม่มีปัญหาอีกต่อไป

 

 

ที่มารูปภาพ:

[1] https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.prachachat.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2F000_97R4GW-728x485.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.prachachat.net%2Fgeneral%2Fnews-654210&tbnid=-4ttJfO0RrYirM&vet=12ahUKEwjbmsulu5nyAhW_n0sFHZs0C2QQMygdegUIARC2AQ..i&docid=4WF2Z6ZlvGGMAM&w=728&h=485&q=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&ved=2ahUKEwjbmsulu5nyAhW_n0sFHZs0C2QQMygdegUIARC2AQ#imgrc=spRdEiFQA-fMMM&imgdii=lNa8cmxLnMbZKM

 

 

ที่มาแหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] 2564./ แจ้งเกิด IQ Hospital เว็บแอปที่ลดปัญหานอนรอเตียงในโรงพยาบาลสนาม./ สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564./ เข้าได้จาก: https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9640000076467
[2] 2564./ รู้จัก IQ Hospital แอปพลิเคชั่น อัพเดทสถานะเตียงในโรงพยาบาลสนาม./ สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564./ เข้าได้จาก: https://www.prachachat.net/ict/news-731514

 

 

เรียบเรียง: วรรณวจี สุจริตธรรม
ตรวจทาน: ยงยุทธ แก้วจำรัส
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ