“โรคอุบัติใหม่และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ”

“โรคอุบัติใหม่และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ”

29-04-2022
“โรคอุบัติใหม่และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ”

          ในสภาวการณ์ที่เรียกกันว่า ปกติใหม่ new normal อันเกิดขึ้นจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19  ลี ฮานนาห์ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส แห่ง Conservation International ระบุว่า มี 4 มาตรการในการสกัดการระบาดใหญ่ คือ (1) สวมหน้ากากอนามัย / (2) มาตรการพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่พร้อม / (3) หยุดยั้งขบวนการค้าสัตว์ สัตว์ป่า รวมทั้งตลาดค้าเนื้อสัตว์ป่า และข้อที่สำคัญที่สุด ก็คือข้อสุดท้าย (4) ร่วมกันดูแลธรรมชาติ สัตว์ป่าอย่างจริงจังที่เน้นว่า เป็นข้อสำคัญที่สุด เพราะข้อนี้สำคัญจริงๆ รู้ไหมว่าไวรัส โควิด19 หลุดจากสัตว์มาระบาดในมนุษย์นั้น สาเหตุเบื้องหลังของเรื่องนี้ มาจาก “สุขภาพ” - สุขภาพของระบบนิเวศที่เลวร้ายลง

          สุขภาพของธรรมชาติ ที่ว่า คือ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” นั่นเอง และสุขภาพนี้บ่งชี้ได้ถึงคุณภาพของระบบนิเวศทั้งหมด

          ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ ระบบป้องกันภัยที่สามารถจัดการกับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่มันจะหลุดออกไป มีงานวิจัยหลายชิ้นจากหลายแห่งทั่วโลก ยืนยันตรงกันว่า “ความหลากหลายทางทางชีวภาพในพื้นที่ธรรมชาติ สกัดกั้นเชื้อใหม่ๆ มิให้แพร่กระจายออกไป”ในธรรมชาติที่มีความหลากหลายสูง ไวรัสมีโอกาสน้อยมากๆ ที่จะแพร่กระจายจนหลุดมาติดมนุษย์ เพราะมักจะเข้าไปอยู่ในสัตว์นานาชนิดแล้วถูกทำลายหายไปเป็นส่วนใหญ่ ทุกวันนี้ ไวรัสก่อโรค จากสัตว์สู่คนเพิ่มสูงขึ้น จากการศึกษาวิจัยโดยสถาบัน One Health, University of California บ่งชี้ว่า เกือบทั้งหมดของโรคระบาดใหม่จากสัตว์มาสู่คน สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกนับแต่ทศวรรษ 1940 ในเรื่องการใช้ที่ดิน การเกษตรกรรม ล่าสัตว์  รู้จักหรือเคยได้ยินชื่อเหล่านี้ไหม “ซาร์ส - อีโบลา - เวสต์ ไนล์ - เมอรส์” พวกมันล้วนบอกเราอย่างนั้น อย่าลืมว่า ทุกวันนี้ ยังมี ไวรัสในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีก 10,000 ชนิด ที่เตรียมตัวกลายเป็นโรคอุบัติใหม่ และสามารถสร้างปัญหาให้กับมนุษย์ได้ใหญ่หลวง เมื่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ คือสาเหตุใหญ่ โดยมี ภาวะโลกร้อน ก็เป็นตัวเร่ง หากมนุษย์ยังไม่รู้ตัว ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ยังไม่new normal บางที เราไม่สามารถร่วมกิจกรรมธรรมชาติรอบบ้านในสถานการณ์เช่นนี้ได้อีกต่อไป!!!