วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 แบบพ่นทางจมูก เข้าสู่การทดสอบทางคลีนิกในมนุษย์แล้ว

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 แบบพ่นทางจมูก เข้าสู่การทดสอบทางคลีนิกในมนุษย์แล้ว

29-04-2022
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 แบบพ่นทางจมูก เข้าสู่การทดสอบทางคลีนิกในมนุษย์แล้ว

ภาพจาก https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/146970/new-finnish-company-to-develop-a-nasal-spray-vaccine-for-covid-19/

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ทีมนักวิจัยในประเทศฟินแลนด์ได้เปิดเผยข้อมูลวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 (COVID-19) ชนิดพ่นทางจมูก (Intranasal Route) ก่อนเข้าสู่การทดสอบทางคลีนิกในมนุษย์ (Clinical Studies) เป็นครั้งแรก

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 ชนิดพ่นทางจมูก เป็นผลงานพัฒนาของทีมนักวิจัยเอกชน ซึ่งทำงานวิจัยแยกจากมหาวิทยาลัยแห่งเฮลซิงกิ (University of Helsinki) และมหาวิทยาลัยแห่งฟินแลนด์ตะวันออก (University of Eastern Finland) โดยการนำสารพันธุกรรมของไวรัสที่ทำให้เกิดโรค โควิด 19 เข้าสู่อะดีโนไวรัส (Adenovirus) เพื่อใช้เป็นตัวนำเข้าสู่ร่างกาย และกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกัน (Viral vector vaccine) เช่นเดียวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson & Johnson) และบริษัทแอสตร้าเซนก้า (AstraZeneca) รวมถึงวัคซีนสปุตนิกไฟว์ของสถาบันวิจัยระบาดวิทยาและจุลชีววิทยากามาเลยา (Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology) ของประเทศรัสเซีย

การให้วัคซีนทางจมูก ซึ่งเป็นช่องทางการรับเชื้อไวรัสที่ติดต่อทางการหายใจ ทำให้เซลล์หลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Cells) ถูกกระตุ้นให้สร้างสารภูมิต้านทานชนิดอิมมูโนโกลบูลินเอ (Immunoglobulin A: IgA) ที่พบในเนื้อเยื่อเมือกช่องทางเดินหายใจ และสารภูมิต้านทานชนิดอิมมูโนโกลบูลินจี (Immunoglobulin G: IgG) ซึ่งพบในของเหลวในร่างกาย ช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส

วัคซีนป้องกันไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ชนิดพ่นทางจมูก ได้ดำเนินการทดสอบก่อนการใช้งานทางคลินิก (Pre-clinical studies) ในสัตว์ทดลองแล้ว โดยพบว่าวัคซีนสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีทั้งในเยื่อเมือกในโพรงจมูก และในกระแสเลือด ทั้งนี้วัคซีนอยู่ในช่วงเตรียมการเข้าสู่การทดสอบในทางคลินิกในมนุษย์ เฟส 1 (Phase 1 clinical trials) ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้

แม้จะมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ออกมาจำนวนมากเพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับผู้คนทั่วโลก ในระหว่างรอการพัฒนาวัคซีน เราทุกคนควรหมั่นล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี งดไปในสถานที่เสี่ยง และติดตามข่าวสารเพื่อผ่านวิกฤติโรคระบาดนี้ไปด้วยกัน

 

เรียบเรียงโดย : ปวิตา ลิขิตเดชาโรจน์ นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แหล่งอ้างอิง:
Finnish academic spin-out to launch nasal COVID-19 vaccine. [ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา: https://www.goodnewsfinland.com/finnish-academic-spin-out-to-launch-nasal-covid-19-vaccine/ [8 พฤษภาคม 2564]
Rokote Laboratories Finland to unveil new nasal vaccine for Covid-19. [ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา: https://www.pharmaceutical-technology.com/news/rokote-laboratories-nasal-vaccine/ [8 พฤษภาคม 2564]
New Finnish company to develop a nasal spray vaccine for COVID-19. [ออนไลน์]. 2564, แหล่งที่มา: https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/146970/new-finnish-company-to-develop-a-nasal-spray-vaccine-for-covid-19/ [8 พฤษภาคม 2564]