คณะนักวิจัยพบกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมในมหาสมุทรแอตแลนติกอ่อนกำลังลงมากที่สุดในรอบ 1,000 ปี ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในเขตอเมริกาเหนือ และยุโรป อาจเกิดผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิตทั่วโลก

คณะนักวิจัยพบกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมในมหาสมุทรแอตแลนติกอ่อนกำลังลงมากที่สุดในรอบ 1,000 ปี ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในเขตอเมริกาเหนือ และยุโรป อาจเกิดผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิตทั่วโลก

29-04-2022
คณะนักวิจัยพบกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมในมหาสมุทรแอตแลนติกอ่อนกำลังลงมากที่สุดในรอบ 1,000 ปี ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในเขตอเมริกาเหนือ  และยุโรป อาจเกิดผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิตทั่วโลก

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีรายงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Nature Geosciences โดยความร่วมมือจากนักวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศจากมหาวิทยาลัยเมย์นุธประเทศไอร์แลนด์ กลุ่มสถาบันวิจัยไลบ์นิซ ประเทศเยอรมนี มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยพ็อทซ์ดัม ประเทศเยอรมนี เผยผลการศึกษาการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำ Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) หรือกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม ซึ่งถือเป็นสายพานลำเลียง (conveyor belt) ปัจจัยที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในเขตระบบนิเวศต่าง ๆ เช่น อากาศอบอุ่น แร่ธาตุ และสารอาหารต่าง ๆ จากการพาน้ำอุ่นพื้นที่เขตร้อนขึ้นสู่มหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือและพาน้ำเย็นกลับไปทางใต้กำลังอ่อนแรงลงที่สุดในรอบกว่า 1,000 ปี โดยการเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2547 เช่น อุณหภูมิ การตกตะกอน เป็นต้น นำมาสร้างแบบจำลองการไหลของกระแสน้ำ AMOC ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ากระแสน้ำอุ่นเริ่มไหลช้าลงตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 18 และเริ่มช้าลงมากในช่วง กลางทศวรรษที่ 19 จากผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ หากภาวะโลกร้อนยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ สิ่งที่เกิดตามมาคือ แผ่นน้ำแข็งที่กรีนแลนด์จะละลายหมด ปริมาณน้ำจืดมหาศาลไหลลงสู่มหาสมุทร ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น สุดท้ายการไหลเวียนกระแสน้ำอุ่นจะค่อย ๆ น้อยลงจนหยุดนิ่งเมื่อนั้นจะเกิดการล่มสลายของระบบนิเวศทั่วโลก

         การวิจัยดังกล่าวช่วยย้ำเตือนเราให้รู้ว่าภาวะโลกร้อนที่มีผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั้งโลกอย่างรวดเร็ว หากเรายังไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน โลกของเราอาจจะไม่น่าอยู่เหมือนเดิมอีกต่อไป

 

 

ผู้เขียน นายศักดิ์ชัย จวนงาม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์

ที่มาของภาพ

https://i.ytimg.com/vi/CCmTY0PKGDs/maxresdefault.jpg

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference)

Caesar, L., McCarthy, G.D., Thornalley, D.J.R. et al. Current Atlantic Meridional Overturning Circulation weakest in last millennium. Nat. Geosci. (2021). https://doi.org/10.1038/s41561-021-00699-z
Shawna Williams., Atlantic Circulation Weakest in More Than a Millennium: Study., The Scientist Magazine. Feb 26, 2021. https://www.the-scientist.com/news-opinion/atlantic-circulation-weakest-in-more-than-a-millennium-study-68497