ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านปลดปล่อยสารพิษนับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านปลดปล่อยสารพิษนับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

04-12-2023
https://www.shutterstock.com/th/image-photo/cleaning-service-bucket-sponges-chemicals-bottles-589490129

ผลการทบทวนและประเมิณงานวิจัย (Peer-reviewed study) ในวารสารวิทยาศาสตร์เคมี (Chemosphere) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แสดงให้เห็นถึงภัยแฝงที่มาจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไป และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ระบุในฉลากว่า “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

          หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ได้เฝ้าระวังสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds หรือ VOCs) ซึ่งเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยเป็นไอได้ง่าย ที่สามารถแพร่กระจายในอากาศได้ดีทั้งในสภาพอุณหภูมิและความดันปกติ เมื่อเข้าไปสะสมในร่างกายของมนุษย์ผ่านการสูดดม จะทำให้เกิดภาวะผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์ และโรคมะเร็ง

          เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า VOCs จะถูกปลดปล่อยจากผลิตภัณฑ์สารเคมีหลายชนิด เช่น สีทาบ้าน พลาสติก ยาฆ่าแมลง เครื่องสำอาง เป็นต้น แต่งานวิจัยในครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และน้ำหอมปรับอากาศ จำนวน 30 รายการ โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไป 14 รายการ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุฉลาก “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” แบบมีน้ำหอม 9 รายการ และผลิตภัณฑ์ที่ระบุฉลาก “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” แบบไม่มีน้ำหอม 7 รายการ มีการปลดปล่อย VOCs ที่มีปริมาณมากที่จะวัดได้มากถึง 530 รายการ และ VOCs ที่มีปริมาณน้อยจนไม่สามารถวัดได้อีก 205 รายการที่ไม่ซ้ำกัน และมี VOCs 193 รายการ ปรากฎอยู่ในบัญชีสารพิษอันตรายของหน่วยงานที่ควบคุมมลพิษของประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ทั้งนี้พบว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบมีน้ำหอมปลดปล่อย VOCs น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบทั่วไป และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แบบไม่มีน้ำหอม ปลดปล่อย VOCs น้อยที่สุด

          อเล็กซิส เท็มกิน (Alexis Temkin) นักพิษวิทยา หนึ่งในผู้ร่วมวิจัย เชื่อว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนจำนวนมากตระหนักถึงอันตรายของสาร VOCs ที่แฝงอยู่ในผลิตภัณฑ์สารเคมีต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว อีกยังกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ทั้งผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์สารเคมีในครัวเรือน ซึ่งปลดปล่อยสารพิษจำนวนมากในอาคารที่อยู่อาศัย เกิดการปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และมีการกำหนดค่ามาตรฐานการปลดปล่อย VOCs เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สารเคมีในครัวเรือนให้มีความปลอดภัย ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์ 

 

เรียบเรียงโดย: ปวิตา ลิขิตเดชาโรจน์ นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

Link ที่เกี่ยวข้อง:

Scientists Warn: Common Household Cleaning Products Emit Hundreds of Hazardous Chemicals. [ออนไลน์]. 2023, แหล่งที่มา: https://scitechdaily.com/scientists-warn-common-household-cleaning-products-emit-hundreds-of-hazardous-chemicals/ [9 ตุลาคม 2566]

Cleaning products, even "green" ones, emit chemicals that may impact health, study finds. [ออนไลน์]. 2023, แหล่งที่มา: https://www.cbsnews.com/news/cleaning-products-green-chemicals-vocs-impact-health-study-ewg/  [9 ตุลาคม 2266]

Cleaning products emit hundreds of hazardous chemicals, new study finds. [ออนไลน์]. 2023, แหล่งที่มา: https://www.eurekalert.org/news-releases/1000923 [9 ตุลาคม 2566]

Volatile organic compounds emitted by conventional and “green” cleaning products in the U.S. market. [ออนไลน์]. 2023, แหล่งที่มา: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653523018374?via%3Dihub [9 ตุลาคม 2566]

Professional Cleaning Activities and Lung Cancer Risk Among Women: Results From the ICARE Study. [ออนไลน์]. 2016, แหล่งที่มา: https://journals.lww.com/joem/abstract/2016/06000/professional_cleaning_activities_and_lung_cancer.11.aspx [9 ตุลาคม 2566]

Volatile chemical products emerging as largest petrochemical source of urban organic emissions. [ออนไลน์]. 2018, แหล่งที่มา: https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaq0524 [9 ตุลาคม 2566]

Association of use of cleaning products with respiratory health in a Canadian birth cohort. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.cmaj.ca/content/192/7/E154 [9 ตุลาคม 2566]

Cleaning products and respiratory health outcomes in occupational cleaners: a systematic review and meta-analysis. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://oem.bmj.com/content/78/8/604 [9 ตุลาคม 2566]