ภูเขาน้ำแข็งยักษ์ใกล้ชนเกาะเซาท์จอร์เจีย

ภูเขาน้ำแข็งยักษ์ใกล้ชนเกาะเซาท์จอร์เจีย

29-04-2022
ภูเขาน้ำแข็งยักษ์ใกล้ชนเกาะเซาท์จอร์เจีย

      ภูเขาน้ำแข็งยักษ์กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะเซาท์จอร์เจียร์ นักวิทยาศาสตร์หวั่นภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมานี้อาจทำลายระบบนิเวศในบริเวณเกาะดังกล่าว

ภูเขาน้ำแข็ง A68a มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,800 ตารางกิโลเมตร (2,200 ตารางไมล์) เป็นส่วนที่แตกออกจากทวีปแอนตาร์กติกา จากการละลายตัวของน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว

ในขั้วโลกใต้ออกมาล่องลอยเองอย่างอิสระในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้เป็นเวลายาวนานกว่า 3 ปีแล้ว

      ภาพถ่ายดาวเทียมขององค์การอวกาศยุโรปเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ทำให้เห็นได้ชัดว่าภูเขาน้ำแข็ง A68a กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะเซาท์จอร์เจีย ซึ่งมีระยะทางห่างกันเพียง 135 กิโลเมตร

ถือเป็นระยะทางที่ใกล้มากๆ ทำให้บรรดานักวิทยาศาสตร์และนักนิเวศวิทยาจากทั่วทุกมุมโลกเกิดความกังวลหากภูเขาน้ำแข็ง A68a นี้ชนหรือเกยตื้นบริเวณเกาะเซาท์จอร์เจีย จะส่งผลให้ปิดบังเส้นทาง

การหาอาหารของเพนกวินและแมวน้ำที่อาศัยอยู่บนเกาะ หรือสัตว์ต่าง ๆต้องเปลี่ยนเส้นทางที่ใช้ในการออกหาอาหารที่ไกลกว่าเดิม รวมไปถึงการละลายของภูเขาน้ำแข็งนี้ยังปล่อยน้ำจืดลงสู่มหาสมุทรบริเวณรอบๆด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อระบบนิเวศดังกล่าวอย่างแน่นอน

      ขณะนี้นักนิเวศวิทยาจาก British Antarctic Survey (BAS)ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจการศึกษาวิจัยผลกระทบของ ภูเขาน้ำแข็ง A68a ที่จะส่งผลต่อระบบนิเวศบนเกาะเซาท์จอร์เจีย และร่วมกันวิเคราะห์

หาแนวทางในการรักษาระบบนิเวศบนเกาะนี้ไว้ รวมถึงสร้างความตระหนักต่อมนุษยชาติให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยมลพิษที่จะไปทำลายชั้นโอโซน

polar antarctica south georgia gallery penguin colony chris breen 1

ผู้เขียน นางสาวสุมัยญา ยะก๊บ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มาของรูปภาพ

https://www.bbc.com/news/science-environment-55843384

https://www.wildlifeworldwide.com/locations/south-georgia

https://world.expeditions.com/daily-expedition-reports/191475/

ที่มาของแหล่งข้อมูล

https://www.bbc.com/news/science-environment-55843384

https://indianexpress.com/article/explained/explained-where-is-the-giant-antarctic-iceberg-a68a-heading-and-why-is-it-a-cause-for-concern-7121945/