อพวช. ค้นพบมดชนิดใหม่ของโลก

อพวช. ค้นพบมดชนิดใหม่ของโลก

27-01-2023
มดบากนพรัตน์ (Lepisiota thepthepae Jarernkong et Jaitrong, 2022)

มดบากนพรัตน์ (Lepisiota thepthepae Jarernkong et Jaitrong, 2022) เป็นมดชนิดใหม่ของโลกที่ถูกค้นพบและรายงานอย่างเป็นทางการเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานี้ ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร.นพรัตน์ เทพเทพา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผู้สนับสนุนการศึกษาอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพแก่นักวิจัยของ อพวช. มาอย่างต่อเนื่อง มดชนิดนี้แตกต่างจากชนิดอื่น ๆ ในสกุลเดียวกันตรงที่ ส่วนบนของหัวมีผิวขรุขระในขณะที่ด้านล่างของหัวเรียบเป็นเงามัน ผิวของอกขรุขระ ท้องมีผิวเรียบ หัวและอกสีน้ำตาลแดง ท้องสีดำ มีขนปกคลุมตัวหนาแน่น มดบากนพรัตน์พบได้ในทุ่งหญ้าธรรมชาติในจังหวัดศรีสะเกษและเชียงใหม่ สร้างรังอยู่ในดิน 

มดบากนพรัตน์
มดบากนพรัตน์ (Lepisiota thepthepae Jarernkong et Jaitrong, 2022)

 

ในผลงานวิจัยเดียวกันนี้นักวิจัยของ อพวช. ยังได้ค้นพบมดชนิดใหม่อีก 2 ชนิด ได้แก่ มดบากท้องดำ (Lepisiota bicolor Jarernkong et Jaitrong, 2023) และมดบากสยาม (Lepisiota siamensis Jarernkong et Jaitrong, 2023) มดชนิดใหม่ทั้งสามชนิดนี้สร้างรังในดินบริเวณที่โล่งเหมือนกับชนิดอื่น ๆ ในสกุลเดียวกันที่เคยค้นพบก่อนหน้านี้ นักวิจัยกำลังหาคำตอบว่าทำไมมดสกุลนี้ถึงพบเฉพาะบริเวณพื้นที่โล่ง โดยไม่พบในป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์   

การค้นพบมดชนิดใหม่นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน (มก) และได้ตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ Far Eastern Entomologist ฉบับที่ 468 หน้าที่ 1–15 เดือนมกราคม 2566 โดย คุณกชพร เจริญคง นักศึกษาปริญญาโท (มก) ผศ.ดร.มณฑาทิพย์ คงมี (มก) รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว (มก) และดร.วียะวัฒน์ ใจตรง (อพวช.) 

Bicolor
มดบากท้องดำ (Lepisiota bicolor Jarernkong et Jaitrong, 2023)