จีนได้ส่งดาวเทียม "Yunhai-1 02" ขึ้นสู่วงโคจรโลก

จีนได้ส่งดาวเทียม "Yunhai-1 02" ขึ้นสู่วงโคจรโลก

29-04-2022
 จีนได้ส่งดาวเทียม "Yunhai-1 02" ขึ้นสู่วงโคจรโลก

 โลกของเราทุกวันนี้ กำลังเข้าสู่ยุคที่เริ่มเปลี่ยนขั้วอำนาจ จากโลกตะวันตกอย่างสหรัฐฯ หรือยุโรป และเข้าสู่ยุคที่โลกตะวันออกอย่างจีนขึ้นมาเป็นผู้นำในหลายๆด้าน

     ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา จีนได้ส่งดาวเทียม "Yunhai-1 02" ขึ้นสู่วงโคจรโลก โดยมีภารกิจหลักคือ เพื่อตรวจจับ ชั้นบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทางทะเล และสภาพแวดล้อมของอวกาศ นอกจากนี้ ดาวเทียมดังกล่าว ยังใช้เป็นหน่วยควบคุมภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนโลก และทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ อีกด้วย ในช่วงที่ผ่านมา โลกตะวันออกหลายๆประเทศ โดยเฉพาะจีน เริ่มมีบทบาทหลายๆด้านในเวทีโลกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้เริ่มแสดงความจริงจังด้านสิ่งแวดล้อมของโลกมากยิ่งขึ้น

 

 

ที่มารูปภาพและแหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1]http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/25/c_138420383.htm