องค์การนาซ่าจะส่งรถสำรวจเพื่อสำรวจโพรงบนดวงจันทร์

องค์การนาซ่าจะส่งรถสำรวจเพื่อสำรวจโพรงบนดวงจันทร์

29-04-2022
องค์การนาซ่าจะส่งรถสำรวจเพื่อสำรวจโพรงบนดวงจันทร์

หลังจาก Neil Armstrong และ Buzz Aldrin ได้ไปสำรวจดวงจันทร์เมื่อ 50 ปีที่แล้ว ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ต้องการส่งหุ่นยนต์เพื่อสำรวจดวงจันทร์อีกครั้ง ภายใต้โครงการ Moon Driver ซึ่งจะเริ่มขึ้นกลางปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) หากได้รับการอนุมัติจากนาซ่า ในการประชุมวิทยาศาสตร์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ (LPSC) ครั้งที่ 50 ณ เมืองเท็กซัส เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยนำเสนอแผนการสำรวจดวงจันทร์ซึ่งออกแบบมาให้สามารถโรยตัวนับร้อยฟุตลงสู่โพรงขนาดใหญ่บนพื้นผิวดวงจันทร์ ซึ่งบางโพรงมีขนาดใหญ่กว่าสนามฟุตบอลและมีความลึกที่สามารถสร้างตึกสูงไว้ได้ภายใน โดยนักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจเนื่องจากสามารถใช้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งศูนย์วิจัย โดยสามารถป้องกันรังสี ฝุ่น และอุณหภูมิที่แปรปรวนบนดวงจันทร์ได้ ซึ่งโครงการนี้เป็นการวางแผนการทำงานในระยะยาว หากสามารถตั้งศูนย์วิจัยที่ดวงจันทร์ได้ ก็จะสามารถสำรวจในพื้นที่อื่น ๆ ได้เพิ่มขึ้นอีก

จากข่าวนั้นจะเห็นว่า แม้โครงการสำรวจดวงจันทร์จะผ่านไปเกือบ 50 ปีแล้ว แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงทำการค้นคว้าหรือวิจัยในมุมมองอื่น เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษยชาติซึ่งหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จก็จะสร้างโอกาสในการสำรวจดาวอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

ภาพจาก https://www.smithsonianmag.com/science-nature/nasa-considers-rover-mission-go-cave-diving-moon-180971790/
ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://www.smithsonianmag.com/science-nature/nasa-considers-rover-mission-go-cave-diving-moon-180971790/
 

ผู้เขียน : นายชูศักดิ์ แสงสันต์