‘ค็อกเทลสร้างอวัยวะ’

‘ค็อกเทลสร้างอวัยวะ’

30-04-2022
‘ค็อกเทลสร้างอวัยวะ’

ที่มาภาพ: https://reptilesmagazine.com/african-clawed-frogs-regenerate-hind-limbs-with-drug-therapies

  สิ่งมีชีวิตหลายๆชนิด สามารถสร้างอวัยวะขึ้นมาทดแทนอวัยวะเดิมที่เสียหายได้ เช่น การงอกใหม่ของหางจิ้งจก, การงอกเซลล์ใหม่ของพลานาเรียเมื่อถูกตัดร่างกายออกเป็นชิ้น เป็นต้น ซึ่งกระบวนการงอกใหม่นี้สามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติโดยพบได้ทั้งในพืชและสัตว์ แต่มนุษย์เมื่อเราสูญเสียอวัยวะที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน เช่น แขน หรือ ขา ร่างกายของเราไม่สามารถผลิต(งอก) อวัยวะขึ้นมาทดแทนได้เอง จึงเป็นที่มาของงานวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์จาก Tufts University ได้คิดค้นค็อกเทลยาที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้เซลล์ผลิตอวัยวะขึ้นมาทดแทนอวัยวะที่ถูกทำลายไป

            พวกเขาได้นำกบ African clawed frog (Xenopus laevis) ตัวเต็มวัย มาทดลองตัดขาหลัง จากนั้นนำ Biodome ที่ด้านในบรรจุค็อกเทลยา ซึ่งมีส่วนผสมของสารหรือโปรตีน 5 ประเภท ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดแผลเป็น, กระตุ้นให้เซลล์สร้างเส้นประสาท หลอดเลือด กล้ามเนื้อและโครงร่างภายใน มาพันรอบรอยแผล

            หลังจากนั้น 18 เดือน ทีมนักวิทยาศาสตร์ พบว่าเกิดการงอกของขาจากแผลที่ถูกตัดขาออกไป พวกเขาจึงตรวจสอบขาที่งอกใหม่นี้ พบว่ามีทั้งเส้นประสาท หลอดเลือด กล้ามเนื้อและกระดูก แต่การพัฒนาของกระดูกยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาพัฒนานานกว่านี้ แต่กบทดลองตัวนี้ก็สามารถเคลื่อนที่ในน้ำได้ด้วยขาที่งอกใหม่เหมือนกับกบปกติทั่วไป ซึ่งผลการทดลองนี้นับว่าเป็นความหวังใหม่แห่งวงการแพทย์ในการพัฒนาต่อยอดค็อกเทลยาสำหรับนำมาใช้รักษามนุษย์ต่อไป

 

ที่มา:

http://www.sci-news.com/biology/biodome-10494.html

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj2164

(วันที่สืบค้นข้อมูล: 6 ก.พ. 65)