ค้นพบการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

ค้นพบการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

05-05-2022
ภาพจาก: : https://www.shutterstock.com/th/image-photo/crushed-cap-on-green-gloved-hand-1970453993

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไรซ์ (Rice University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ค้นพบวิธีการเปลี่ยนขยะพลาสติกเหลือทิ้ง ให้กลายเป็นตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ACS Nano เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยวัสดุดูดซับ CO2 นี้ผลิตขึ้นจากขยะพลาสติกประเภทที่มีปริมาณคาร์บอนคงตัวต่ำ ได้แก่ พอลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP) พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene, HDPE) และพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene, LDPE) ซึ่งเป็นพลาสติกส่วนใหญ่ที่ได้จากขยะในชุมชน โดยนำมาบดให้เป็นผงแล้วให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที ร่วมกับการเติมโพแทสเซียมอะซิเตต (Potassium Acetate) ซึ่งจะได้วัสดุดูดซับที่มีรูพรุนขนาดประมาณ 0.7-1.4 นาโนเมตร ที่สามารถดักจับโมเลกุล CO2 ได้ถึงร้อยละ 18 ของน้ำหนักตัว นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตวัสดุดูดซับยังให้ผลพลอยได้คือขี้ผึ้งซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นผงซักฟอกหรือสารหล่อลื่นได้อีกด้วย

วัสดุดูดซับนี้สามารถนำไปใช้ดักจับ CO2 ที่ปล่อยออกจากปล่องไอเสียของโรงไฟฟ้าได้ เพื่อช่วยลดปริมาณ CO2 ที่ปล่อยออกสู่อากาศ โดยจากการประมาณค่าใช้จ่ายในการดักจับ CO2 ด้วยวัสดุดูดซับนี้พบว่าสามารถลดต้นทุนในกระบวนการดักจับ CO2 จากปล่องไอเสียของโรงงานไฟฟ้าได้ถึง 59-139 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากกระบวนการดักจับและกำจัด CO2 ในปัจจุบันมักใช้กระบวนการดูดซับด้วยเอมีน (Amine Absorption Process) ซึ่งต้องใช้พลังงานสูงในการกำจัด CO2 ออกจากสารละลายเอมีนเพื่อนำเอมีนกลับมาใช้ใหม่ แต่สำหรับวัสดุดูดซับชนิดใหม่นี้ สามารถกำจัด CO2 ออกจากวัสดุที่เป็นของแข็งได้ง่ายและสูญเสียพลังงานน้อยกว่า การค้นพบในครั้งนี้จึงถือเป็นข่าวดีที่จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะพลาสติกและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปัจจุบันกำลังเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเรื่อย ๆ

https://www.shutterstock.com/th/image-photo/air-pollution-by-smoke-coming-three-1028668270

ภาพจาก: https://www.shutterstock.com/th/image-photo/air-pollution-by-smoke-coming-three-1028668270

เรียบเรียงโดย: อภิชญา กาปัญญา  นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์  สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. 

ที่มาข้อมูล : 

  • Technique to turn plastic waste trash into carbon dioxide sorbent discovered by scientists. [ออนไลน์]. 2022, แหล่งที่มา:  https://theprint.in/science/technique-to-turn-plastic-waste-trash-into-carbon-dioxide-sorbent-discovered-by-scientists/910109/ [11 เมษายน 2565].
  • Treated plastic waste good at grabbing carbon dioxide. [ออนไลน์]. 2022, แหล่งที่มา: https://news.rice.edu/news/2022/treated-plastic-waste-good-grabbing-carbon-dioxide [11 เมษายน 2565].
  • Treated plastic waste good at grabbing carbon dioxide [ออนไลน์]. 2022, แหล่งที่มา: https://www.enn.com/articles/70060-treated-plastic-waste-good-at-grabbing-carbon-dioxide [11 เมษายน 2565].
  • Fan plastic! How plastic waste could be used to grab CO2 https://www.zenger.news/2022/04/08/fan-plastic-how-plastic-waste-could-be-used-to-grab-co2/https://www.zenger.news/2022/04/08/fan-plastic-how-plastic-waste-could-be-used-to-grab-co2/ [12 เมษายน 2565].
  • Algozeeb WA, Savas PE, Yuan Z, Wang Z, Kittrell C, Hall JN, Chen W, Bollini P, and Tour JM. Plastic waste product captures carbon dioxide in nanometer pores. ACS nano. 2022 April. doi: 10.1021/acsnano.2c00955.