สตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกาเผยแผนการเปิดตัวเรือพลังแอมโมเนียลำแรกของโลก

สตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกาเผยแผนการเปิดตัวเรือพลังแอมโมเนียลำแรกของโลก

02-06-2023
เรือพลังแอมโมเนียเหลว

อะโมจิ (Amogy) บริษัทสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมพลังงานที่ยั่งยืนในประเทศสหรัฐอเมริกา วางแผนเปิดตัวเรือลากจูง หรือเรือโยง (Tugboat) พลังงานแอมโมเนีย (Ammonia) ลำแรกของโลก ที่จะเริ่มทดลองใช้ และเปิดตัวในปีนี้ หลังจากเปิดตัวรถแทรกเตอร์ และรถบรรทุกพลังงานแอมโมเนีย เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

การศึกษาครั้งนี้ วิศวกรของบริษัทจะทดลองติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแอมโมเนียแบบใหม่ ในเรือลากจูงที่ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าน้ำมันดีเซลในการผลิตพลังงานขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ทั้งนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแอมโมเนียแบบใหม่นี้ผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 1 เมกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแอมโมเนียแบบเดิมที่ติดตั้งในรถบรรทุกถึง 3 เท่า

แม้จะมีผลการศึกษาว่าการเผาไหม้แอมโมเนียให้พลังงานเพียงครึ่งหนึ่งของการเผาไหม้น้ำมันดีเซลในปริมาณเท่ากันเท่านั้น แต่การเผาไหม้แอมโมเนียไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide, CO2)  แอมโมเนียจึงได้รับความสนใจในการเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่อุตสาหกรรมการผลิตแอมโมเนียค่อนข้างอันตราย และปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก ทางผู้พัฒนาจึงได้อธิบายเพิ่มเติมว่าแอมโมเนียที่ใช้ในการศึกษา มาจากบริษัทผู้ผลิตแอมโมเนียรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งใช้เทคโนโลยีผลิตแอมโมเนียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Ammonia Techonology) โดยอาศัยกระบวนการไฟฟ้าเคมี (Electrochemical) และใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตด้วย

นอกจากข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้บริหารของบริษัทอะโมจิยังเปิดเผยว่า หากผลการทดลองในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ วิศวกรของบริษัทได้วางแผนจะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแอมโมเนียเหลวแบบใหม่นี้กับเรือเดินสมุทร (Ocean Liner) ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าต่าง ๆ ทางทะเล เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล ซึ่งคิดเป็น 3% ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี

 

เรียบเรียงโดย: ปวิตา ลิขิตเดชาโรจน์ นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

Link ที่เกี่ยวข้อง:

Amogy plans world's first ammonia-powered ship for 2023. [ออนไลน์]. 2023, แหล่งที่มา: https://newatlas.com/marine/amogy-ammonia-powered-ship-tugboat/ [18 เมษายน 2566]

US startup plans to launch world's first ammonia-powered ship this year. [ออนไลน์]. 2023, แหล่งที่มา: https://interestingengineering.com/innovation/worlds-first-ammonia-powered-ship

[18 เมษายน 2566]

Moving the Maritime Industry Closer to Clean Energy, Amogy is Building the World’s First Ammonia-Powered, Zero-Emission Ship. [ออนไลน์]. 2023, แหล่งที่มา: https://amogy.co/moving-the-maritime-industry-closer-to-clean-energy-amogy-is-building-the-worlds-first-ammonia-powered-zero-emission-ship/ [18 เมษายน 2566]

A perspective on the use of ammonia as a clean fuel: Challenges and solutions. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/er.6232 [18 เมษายน 2566]