พบสาเหตุ ไมโครพลาสติก อาจทำให้ผู้ชายไร้น้ำยา

พบสาเหตุ ไมโครพลาสติก อาจทำให้ผู้ชายไร้น้ำยา

13-06-2024
1

นักวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขในประเทศจีนได้ทำการศึกษาตัวอย่างสเปิร์มที่ได้รับจากผู้ชายที่มีสุขภาพดี พบว่าอสุจิทุกคนนั้นล้วนปนเปื้อนไปด้วยไมโครพลาสติก อาจเป็นเหตุทำให้มีลูกยากมากขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขในประเทศจีนรายงานผลการศึกษาความสมบูรณ์ของอสุจิในวารสาร Science of the Total Environment พบว่าไมโครพลาสติกอาจเป็นสาเหตุให้อสุจิไม่สมบูรณ์ จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างน้ำอสุจิจากชายวัยผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงจำนวน 36 คน ที่อาศัยอยู่ในเมืองจี่หนาน ทางตะวันออกของประเทศจีน ซึ่งเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบทั่วไป ไม่ได้ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยแต่ละตัวอย่างจะถูกนำไปผสมกับสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) นำไปกรองและวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิค RAMAN Spectroscopy พบว่าทุกตัวอย่างมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนอยู่ในระดับที่น่าตกใจ โดยชนิดพลาสติกที่พบมากที่สุด คือ โพลิสไตรีน (PS) รองลงมาคือ โพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ซึ่งทำให้ตัวสเปิร์มเคลื่อนที่ได้ช้าลงและมีจำนวนน้อยลง มีผลต่อประสิทธิภาพในการตั้งครรภ์ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่อยากมีลูกในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีลูกยากขึ้น และอาจรุนแรงถึงขั้นสร้างความเสียหายให้กับพันธุกรรมที่ส่งต่อไปยังรุ่นลูกได้

 

1

 

แหล่งที่มาของข่าว

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173522

 

ผู้เรียบเรียง

ปัณฑารีย์ สมบูรณ์วณิชย์

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์

ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ