อพวช. พบมดชนิดใหม่ของโลกในอุทยานธรณีโลกสตูล

อพวช. พบมดชนิดใหม่ของโลกในอุทยานธรณีโลกสตูล

23-08-2023
มดบากจีนใจ

“อุทยานธรณีสตูล” (Satun Geopark) ได้รับการประกาศ ให้เป็น “อุทยานธรณีโลก” (UNESCO Global Geopark) ในปี พ.ศ. 2561 เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแห่งที่ 5 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อุทยานธรณีสตูลมีพื้นที่ 2,597 ตร.กม. ครอบคลุม 4 อำเภอในจังหวัดสตูล ได้แก่ อำเภอเมือง ทุ่งหว้า มะนัง และละงู พื้นที่อุทยานธรณีสตุลประกอบด้วยพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรณีวิทยามากกว่า 70 แห่ง ทั้งบนบกและในทะเล เช่น ถ้ำเลสเตโกดอน ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต น้ำตกธารปลิว หินเขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย เกาะไข่-หาดหินงามแห่งหมู่เกาะตะรุเตา ทะเลแหวกเกาะหว้าหิน-เกาะลิดีเล็ก และด้วยความโดดเด่นด้านธรณีวิทยานี้เองจึงส่งผลให้พื้นที่อุทยานธรณีมีความหลากหลายสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมากมายตามไปด้วย


ทีมวิจัยทางธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ให้ความสนใจพื้นที่อุทยานธรณีสตูลและได้ดำเนินโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของพืชและสัตว์ในอุทยานธรณีสตูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึง พ.ศ. 2567 โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป้าหมายของการศึกษานั้นอยู่ในบริเวณอุทยานธรณีสตูลและพื้นที่ติดต่อกันในบริเวณจังหวัดสตูลและตรัง กระทั่งในปี พ.ศ. 2565 นักวิจัยอพวช. ได้ค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกในพื้นที่ศึกษา


“มดบากจีนใจ” มดชนิดใหม่ของโลกถูกค้นพบโดย นายทัศนัย จีนทอง และ ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง นักวิชาการกองวิชาการสัตววิทยา สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. โดยพบมดชนิดใหม่นี้อาศัยอยู่ในกิ่งไม้แห้งที่ติดค้างอยู่กับลำต้นของไม้พุ่มในป่าละเมาะด้านนอกถ้ำอุไรทอง และบริเวณป่าข้างถนนใกล้คลองห้วยบ้า อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในวันที่ 21 เมษายน 2565 และได้ถูกตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vombisidris satunensis Jeenthong, Jaitrong & Tasen, 2023 ได้ถูกบรรยายลักษณะและตีพิมพ์ลงในวารสาร Tropical Natural History ฉบับที่ 23 (ปี พ.ศ. 2566) และมดชนิดใหม่ได้ถูกตั้งชื่อไทยว่า “มดบากจีนใจ” ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นที่ระลึกในพิธีเปิดนิทรรศการสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ New Species of Life เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566

Paper


มดบากจีนใจ เป็นมดขนาดเล็ก มีความยาวลำตัว 2.64 มิลลิเมตร ส่วนหัวและลำตัวมีสีเหลือง ส่วนท้องสีน้ำตาลเข้ม ขาทั้งสามคู่สีเหลืองอ่อนกว่าลำตัว ส่วนหัวมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นผิวด้านหน้าของหัวเป็นลายตาข่าย ด้านข้างหัวมีลักษณะเป็นร่องแคบ 1 เส้น ยาวคาดจากส่วนท้ายหัวผ่านมาชิดขอบล่างตารวม (compound eyes) และยาวไปถึงด้านข้างปาก (Subocular groove) และบริเวณส่วนอกซึ่งหลอมรวมกับท้องปล้องแรกมีหนาม (Propodeal spine) 1 คู่ มีลักษณะตรง หนา และสั้น ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญที่แตกต่างจากมดบากชนิดอื่น

มดมด


การค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกในอุทยานธรณีสตูลแสดงให้เห็นถึงความคงอยู่ของความหลากหลายและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานธรณี ซึ่งนอกจากความสมบูรณ์ของการเป็นแหล่งทรัพยากรธรณีที่สำคัญของประเทศไทยและของโลกแล้วยังมีความสำคัญของการเป็นแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่สำคัญด้วยเช่นกันและการค้นพบนี้ช่วยเติมเต็มข้อมูลการศึกษาวิจัยและการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของอุทยานธรณีสตูล นำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานธรณีสตูลอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 


สำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และการตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้ได้ในนิทรรศการสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ New Species of Life ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ในวันอังคารถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.30-15.00 น. และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.30-17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) 

 

เรื่อง/ภาพ: สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.


อ้างอิง
http://satun.nfe.go.th/SatunGEOPARK/index.php?name=knowledge1&file=readknowledge&id=56. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ส.ค.2566
https://www.nstda.or.th/home/news_post/satul-geopark/. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ส.ค.2566
https://www.unesco.org/en/iggp/geoparks/about. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ส.ค.2566
Jeenthong, T., W. Jaitrong and W. Tasen. 2023. A New Species of the Ant Genus Vombisidris Bolton, 1991 (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae) from Thailand. Tropical Natural History 23(2023): 105-113.