บริษัท Huawei ร่วมมือกับ China Unicom

บริษัท Huawei ร่วมมือกับ China Unicom

29-04-2022
บริษัท Huawei ร่วมมือกับ China Unicom

หลายสิบปีที่ผ่านมา เราได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ และโทรศัพท์มือถือ แต่ด้วยเทคโนโลยีทำให้เกิดความก้าวหน้าของดาวเทียมอินเทอร์เน็ตที่โครจรรอบโลกต่ำ ซึ่งทำให้บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนต้องพัฒนาตามไปด้วย 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ abacus ChinaTechCity ได้รายงานว่า บริษัท Huawei ได้ประกาศทำความร่วมมือกับChina Unicomบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนเพื่อหาวิธีที่จะอนุญาตให้รถยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ รองรับสัญญาอินเทอร์เน็ต ทั้งจากดาวเทียม และสัญญาณ 5Gซึ่งบริษัททั้งสอง ต้องการแสดงวิธีการวมสัญญาณ 5G และสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งจากบนภาคพื้นดิน และในอวกาศโดยการสร้างดาวเทียมอินเทอร์เน็ตวงโคจรต่ำ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการให้บริการยังพื้นที่ห่างไกลจากสายเคเบิล และเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ เพื่อสร้างรายได้ และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนให้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในอนาคต 

 

ที่มารูปภาพ: https://southfront.org/spacex-starlink-satellite-constellation-to-cooperate-with-us-military/

ที่มาของแหล่งข้อมูล 
[1] Huawei joins China’s push to catch up with Elon Musk’s Starlink satellites  : https://www.abacusnews.com/china-tech-city/huawei-joins-chinas-push-catch-elon-musks-starlink-satellites/article/3088005 [10 มิถุนายน 2563] 
[2] โลกไอทีวันนี้ : https://www.worldittoday.com/2020/06/huawei-china-unicom-low-earth-orbit.html  [10 มิถุนายน 2563] เขียนโดย พิมพ์ผกา ทรายข้าว วิทยากร กองวิชาการ 
ตรวจทาน วัลลี พาละพล วิทยากร กองนิทรรศการ
           วรรณวจี สุจริตธรรม นักวิชาการ 5 กองวิชาการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ