สหรัฐอเมริกาอนุมัติฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ครอบคลุมประชากรวัยผู้ใหญ่

สหรัฐอเมริกาอนุมัติฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ครอบคลุมประชากรวัยผู้ใหญ่

30-04-2022
สหรัฐอเมริกาอนุมัติฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ครอบคลุมประชากรวัยผู้ใหญ่

ศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้ควบคุมกฎระเบียบ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศขยายสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ให้แก่ประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคน ทำให้ชาวอเมริกันอีกหลายล้านคนได้รับภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมสำหรับต่อต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ท่ามกลางยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

โรเชลล์ วาเลนสกี (Rochelle Walensky) ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention : CDC) ได้ลงนามขยายผู้มีสิทธิ์ฉีดเข็มกระตุ้น ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration : FDA) ได้ขยายขอบเขตการอนุมัติฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแก่ประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคน สำหรับคนที่ได้รับวัคซีนของไฟเซอร์/ไบออนเทค หรือ โมเดอร์นา เข็มที่ 2 มาเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งก่อนหน้านี้คณะผู้ควบคุมกฎระเบียบ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับผู้รับวัคซีนเข็มเดียวของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 2 เดือนหลังฉีดเข็มแรกไปแล้ว

วาเลนสกี ระบุว่า "วัคซีนเข็มกระตุ้นได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อและอาการรุนแรงได้อย่างปลอดภัยเป็นเครื่องมือสาธารณสุขที่สำคัญที่จะช่วยเสริมความเข้มแข็งในการต่อต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” หลังจาก 2 เดือน ยอดผู้ติดเชื้อลดลง สหรัฐอเมริการายงานว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลตาที่แพร่เชื้อได้ง่ายมากขึ้น จากการที่ผู้คนใช้เวลาในบ้านร่วมกัน เนื่องจากสภาพอากาศในฤดูหนาว

นายแพทย์แอนโทนี เฟาซี (Dr. Anthony Fauci) ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อระดับสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า “วัคซีนเข็มกระตุ้นพร้อมกับอัตราการฉีดวัคซีนโดยรวมที่เพิ่มขึ้น จะช่วยให้ประเทศสหรัฐอเมริการอดพ้นจากสถานการณ์เลวร้ายของโรคระบาดใหญ่ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) ระบุว่า การตัดสินใจของพวกเขาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่พบว่า วัคซีนเข็มกระตุ้นช่วยเพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัส ในผลการศึกษาต่าง ๆ ของวัคซีนโมเดอร์นาและไฟเซอร์/ไบออนเทค

นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มยังคงกังวลเกี่ยวกับกรณีของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เกิดขึ้นน้อยมากในกลุ่มบุคคลวัยหนุ่มหลังฉีดวัคซีน โดยเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนของโมเดอร์นา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากประเทศอิสราเอลแสดงให้เห็นว่า อัตราการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 3 นั้น อยู่ในระดับต่ำกว่าหลังการฉีดเข็มที่ 2

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เสนอฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนทุกคนเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม แต่แนะนำให้ฉีดเข็มกระตุ้นอย่างเป็นขั้นตอน ท่ามกลางเสียงโต้แย้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่บอกว่ายังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนความจำเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนกระตุ้น

ที่ผ่านมามีชาวอเมริกันเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วมากกว่า 32 ล้านคน แก่บุคคลที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ รวมถึงโรคอ้วน หรือคนที่มีอาชีพหรือสภาพความเป็นอยู่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส

ปัจจุบันมีชาวอเมริกันที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 60% โดยได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์/ไบออนเทคหรือโมเดอร์นา ครบ 2 เข็ม หรือวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเข็มเดียว

 

เรียบเรียงโดย : ชนินทร์ สาริกภูติ นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ที่มาข้อมูล :
U.S. expands COVID-19 booster eligibility to all adults. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา: https://www.reuters.com/world/us/covid-19-boosters-for-all-discussion-moves-cdc-2021-11-19/ [23 พฤศจิกายน 2564]
US regulators authorize Pfizer and Moderna Covid boosters for all US adults. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา: https://www.theguardian.com/us-news/2021/nov/19/fda-covid-boosters-pfizer-moderna [23 พฤศจิกายน 2564]