Rappi ส่งอาหารถึงบ้านป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Rappi ส่งอาหารถึงบ้านป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

29-04-2022
Rappi ส่งอาหารถึงบ้านป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ในช่วงของการที่ผู้คนต้องอยู่แต่ในบ้าน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับบุคคลอื่นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) นั้น ที่เมือง เมเดลลิน ประเทศโคลัมเบีย ได้นำร่องการทดลองใช้หุ่นยนต์ Rappi ในการส่งอาหาร ยา และสิ่งของต่าง ๆ ซึ่ง Rappi เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาโดย บริษัท Rappi ของโคลัมเบีย ร่วมกับ KiwiBot ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเป็นกล่องสำหรับใส่ของที่ต้องการจัดส่ง สามารถรองรับน้ำหนักสิ่งของได้สูงสุดถึง 8 กิโลกรัม ซึ่งหุ่นยนต์นี้ลักษณะคือ มีสี่ล้อ มีธงสีส้มบนเสาอากาศ ที่หุ่นยนต์มีการติดตั้งเซ็นเซอร์และกล้องสำหรับปรับเส้นทางแบบเรียลไทม์ จึงทำให้สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง หรือมนุษย์ได้ และยังสามารถเคลื่อนที่บนทางเท้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับการข้ามถนนว่าสามารถข้ามได้หรือไม่

การให้บริการนั้นจะมีการฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลังการทุกครั้ง โดยสามารถทำการจัดส่งได้ประมาณ 120 ครั้งต่อวัน เนื่องจากตอนนี้มีหุ่นยนต์จำนวน 15 ตัวเท่านั้น และการสั่งซื้อของจะต้องสั่งผ่านทางโทรศัพท์ หรือเว็บไซต์ Rappi เท่านั้น ซึ่งโครงการนี้อยู่ในช่วงของการทดลองส่งเฉพาะอาหารเท่านั้น โดยมีแผนที่จะดำเนินการต่อไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเพื่อขยายโครงการไปยังเมืองอื่นๆ ต่อไป


ที่มาของภาพ
https://www.inceptivemind.com/rappi-robots-home-deliveries-avoid-directcontact-people/12884/ 

ที่มาของข้อมูล
[1] Rappi robots make home deliveries to avoid direct contact between people[Internet]2020. (Retrieved April 25 2020 ) from: https://www.inceptivemind.com/rappi-robots-home-deliveries-avoid-direct-contact-people/12884/
[2] Colombia’s Rappi trails robots to deliver Restaurant food to homes[Internet]2020. (Retrieved April 25 2020 ) from: 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-rappi-colombia/colombias-rappi-trials-robots-to-deliver-restaurant-food-to-homes-idUSKBN21Z3DF 


เขียนโดย เรวัตร เปรมศรี นักวิชาการ กองนิทรรศการ 
ตรวจทาน ชัชวาลย์ ไชยสาร นักวิชาการ กองนิทรรศการ 
               ราตรี ใจดี พนักงานบริหาร กองนิทรรศการ
               วรรณวจี สุจริตธรรม นักวิชาการ กองวิชาการ
               วชิรพันธ์ เจริญเวช นักวิชาการ กองวิชาการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ