การกำหนดวันคลอดที่แม่นยำ

การกำหนดวันคลอดที่แม่นยำ

29-04-2022
การกำหนดวันคลอดที่แม่นยำ

เรียบเรียงโดย ดร. สุเมธ อาวสกุลสุทธิ

ข้อเท็จจริงของการกำหนดวันคลอดบุตรของคุณแม่ แพทย์สามารถกำหนดวันคลอดบุตรได้ถูกต้องตามกำหนดเพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น อีก 90 เปอร์เซ็นต์มักจะคลอดเกินวันที่แพทย์กำหนดไว้ แต่ปัจจุบันแพทย์ค้นพบวิธีที่ช่วยให้กำหนดวันคลอดลูกได้แม่นยำมากขึ้น โดยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ศาสตราจารย์วินเซนโซ เบอร์เกลลา แห่งมหาวิทยาลัยโธมัส เจฟเฟอร์สัน ในเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา เสนอผลงานวิจัยในวารสารด้านสูติ-นรีเวชนานาชาติโดยทำการศึกษาวิจัยจากคุณแม่ตั้งครรภ์ทารกหนึ่งคน 735 ราย ในระยะเวลาตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ และทารกในครรภ์อยู่ในท่าปกติกลับหัวลง ศาสตราจารย์เบอร์เกลลาพบว่า ความยาวปากมดลูกที่หดสั้นลงสัมพันธ์กับการกำหนดวันคลอดบุตร โดยถ้าความยาวปากมดลูกสั้นกว่าปกติจะทำให้คุณแม่คลอดลูกก่อนกำหนดได้

จากการศึกษาพบว่า ถ้าความยาวปากมดลูกยาวเกินกว่า 30 มิลลิเมตร ผู้เป็นแม่จะมีโอกาสคลอดลูก 50 เปอร์เซ็นต์ภายใน 7 วันต่อมา ถ้าความยาวปากมดลูกอยู่ที่ 10 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า ผู้เป็นแม่จะมีโอกาสคลอดลูกสูงถึง 85 เปอร์เซ็นต์ภายใน 7 วันต่อมา ถ้าความยาวปากมดลูกอยู่ที่ 5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า ผู้เป็นแม่จะมีโอกาสคลอดลูกสูงถึง 94 เปอร์เซ็นต์ภายใน 7 วันต่อมา นายแพทย์เรโนล์ด เลมอนต์ แห่งโรงพยาบาลนอร์วิก พาร์ค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อธิบายว่า ถ้าปากมดลูกยาวอาจทำให้การคลอดไม่ประสบความสำเร็จ จึงควรเลือกใช้วิธีผ่าตัดทำคลอดแทนดีกว่า ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถเร่งคลอดหรือภาษาทางการแพทย์เรียกว่า การชักนำการคลอด เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพของทารกในตอนคลอดได้ ขณะที่แพทย์หญิงซินดู ศรีนาวาส ผู้อำนวยการศูนย์สูติ แห่งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย อธิบายว่าการทำนายการคลอดบุตรจากงานวิจัยนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าเดิม แต่อาจเร็วเกินไปที่จะนำมาใช้ทำนายกับผู้ตั้งครรภ์ทุกคน อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้อาจนำไปสู่การตรวจครรภ์ที่ช่วยให้ผู้หญิงมีเวลาเตรียมตัวลาคลอดล่วงหน้าได้ และทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับสมาชิกใหม่ที่จะออกมาดูโลก 
เอกสารอ้างอิง
1. Newman, T. (2015). Are more accurate due dates for expectant mothers possible? [online] Available from: http://www.medicalnewstoday.com/articles/301605.php (29 October 2015).
2. Pearson, C. (2015). Do We Finally Have A Better Way To Predict Due Dates? It could eliminate guessing, and improve women's care. [online] Available from: http://www.huffingtonpost.com/entry/do-we-finally-have-a-better-way-to-predict-due-dates_5630ed51e4b00aa54a4c154e (29 October 2015).
3. Science Codex (2015). More precise due dates for pregnant mothers. [online] Available from: http://www.sciencecodex.com/more_precise_due_dates_for_pregnant_mothers-168398 (29 October 2015).

4. Wilson, C. (2015). Baby due date could be predicted more precisely with cervix test [online] Available from:
https://www.newscientist.com/article/dn28399-baby-due-date-could-be-predicted-more-precisely-with-cervix-test/ (29 October 2015).